Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za kineziologiju

Ivana Klaričić

Ime i prezime, zvanje:

Ivana Klaričić, asistentica

E-adresa:

iklaricic@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

035/492-640

Soba:

Kabinet br. 1

Termin konzultacija:

Ponedjeljkom u 12:00 h

Područje istraživanja:

Kineziološka edukacija

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/prikazi-rad?&rad=776157

Kolegiji:

  • Kineziološki praktikum
  • Kineziološka metodika I
  • Kineziološka metodika II
  • Izvannastavne aktivnosti
  • Kineziološka metodika u integriranom kurikulumu

Urednišštva u časopisima: