Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za kineziologiju

Ivana Sekol

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Ivana Sekol, docentica

E-adresa:

isekol@foozos.hr

Google Scholar Profil

Telefon (u uredu):

 

Soba:

65

Termin konzultacija:

Prema prethodnom dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • Vršnjačko nasilje
  • Problemi ponašanja djece i mladih
  • Inkluzivna pedagogija
  • Deinstitucionalizacija

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://scholar.google.hr/citations?user=CA6WPxYAAAAJ&hl=en

https://cambridge.academia.edu/IvanaSekol

Kolegiji:

  • Pedagogija djece s posebnim potrebama
  • Pedagoška komunikacija
  • Nenasilna komunikacija

Urednišštva u časopisima:

Gost urednik posebnog izdanja časopisa Journal of Aggression, Conflict and Peace Research 'Bullying in Secure Settings'