Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za kineziologiju

Josip Cvenić

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Josip Cvenić, docent

E-adresa:

Telefon (u uredu):

 

Soba:

65

Termin konzultacija:

Utorak, 11.30-12.30 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • Kineziologija
  • Kineziološka edukacija, kineziologija sporta
  • Zdravstveni fitnes

Znanstveni radovi i istraživanje:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=357172 

 

 

Kolegiji:

  • Antroploška analiza u fitnesu
  • Osnovne kineziološke transformacije

Urednišštva u časopisima: