Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za kineziologiju

Jurica Lovrinčević

Ime i prezime, zvanje:

Jurica Lovrinčević, prof. kineziologije, predavač

E-adresa:

jlovrincevic@foozos.hr

Telefon (u uredu):

 

Soba:

13

Termin konzultacija:

Ponedjeljak od 15 sati ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

Kineziologija

Znanstveni radovi i istraživanje:

 

Kolegiji:

  • Kineziološka kultura
  • Kineziološki praktikum
  • Plivanje

Urednišštva u časopisima: