Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za kineziologiju

Tihomir Vidranski

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Tihomir Vidranski, izvanredni profesor

E-adresa:

tvidranski@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-741

Soba:

57

Termin konzultacija:

  • Osijek, petkom u 12.00 ili prema dogovoru na e-mail
  • Slavonski Brod, četvrtkom od 11.00 do 12.00h

Područje istraživanja:

  • Kineziološka edukacija, kineziologija sporta

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=335164

Kineziološka metodika I nastavni tekst

Kineziološka metodika II nastavni tekst

Kolegiji:

  • Kineziološka metodika I
  • Kineziološka metodika II
  • Kineziološka metodika u integriranom kurikulu

Urednišštva u časopisima: