Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za kineziologiju

Zvonimir Tomac

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Zvonimir Tomac, docent

E-adresa:

ztomac@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-740

Soba:

56

Termin konzultacija:

Utorkom od 13:00 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • Kineziologija

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=300025

Kolegiji:

  • Kineziologija

Urednišštva u časopisima: