Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za prirodne znanosti

6. Simpozij Kopački rit jučer, danas, sutra 2017.

KOPAČKI RIT – JUČER, DANAS, SUTRA 2017.

Tikveš, 28. i 29. rujna 2017.

     S velikim ponosom ističemo svečani, obljetnički karakter ovogodišnjega simpozija koji smo  organizirali povodom triju obljetnica: pedeset godina zaštite Kopačkoga rita, dvadeset godina djelovanja Javne ustanove „Park prirode Kopački rit“ te deset godina djelovanja Mreže zaštićenih područja na rijeci Dunav – DANUBEPARKS. 6. simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Kopački rit: jučer, danas, sutra 2017.“ organizirali su Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ i tri sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Poljoprivredni fakultet, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti i Odjel za biologiju) u suorganizaciji s međunarodnim udrugama zaštićenih područja uz rijeku Dunav – DANUBEPARKS i s međunarodnom znanstvenom udrugom Balkan Environmental Association – B.EN.A. Tijekom dvodnevnog simpozija, 28. i 29. rujna 2017., održano je 48 izlaganja, 27 usmenih i 21 postersko izlaganje.

     Simpozij promiče multidisciplinarni pristup u obradi tema koje se uz pregled istraživanja bioraznolikosti i stanja okoliša u Parku prirode „Kopački rit“ dotiču i područja znanstvenoga i stručnoga rada iz obrazovanja, gospodarstva, povijesti, jezikoslovlja, turizma i održivoga razvoja. Zadovoljni smo što se svake godine radu simpozija pridružuju znanstvenici i stručnjaci iz inozemstva. Najljepše zahvaljujemo vjernim pokroviteljima simpozija, Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Privrednoj banci Zagreb d. d., Osječko-baranjskoj županiji i izdavačkoj kući Alfa d. d. Zagreb, koji su prepoznali značenje simpozija i važnost tema koje obrađuje.

IZ MEDIJA:

http://magazin.hrt.hr/407473/kopacki-rit-jucer-danas-sutra

http://radio.hrt.hr/radio-osijek/clanak/kopacki-rit-jucer-danas-sutra-2017/154450/

http://www.osijek031.com/osijek.php?najava_id=68988