Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za prirodne znanosti

Irella Bogut

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Irella Bogut, izvanredna profesorica, prodekanica za znanost

E-adresa:

ibogut@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

035/321-704

Soba:

 ured prodekana /23

Termin konzultacija:

Utorkom u 12.00, ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

 Limnologija, beskralježnjaci (posebno nematode) slatkovodnih staništa, ekologija u obrazovanju, ekološki odgoj

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=221461

Kolegiji:

  • Prirodoslovlje 1
  • Prirodoslovlje 2
  • Terenska nastava
  • Poznavanje biljaka i životinja
  • Ekologija
  • Ekološki odgoj
  • Ekološki odgoj u dječjem vrtiću
  • Metodički pristup nastavi
  • Refleksivna praksa

Urednišštva u časopisima: