Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za prirodne znanosti

Ivana Đurđević Babić

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Ivana Đurđević Babić, izvanredna profesorica

E-adresa:

idjurdjevic@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-751

Soba:

62

Termin konzultacija:

Ponedjeljkom u 10:00 ili prema dogovoru e-mailom

Područje istraživanja:

metode umjetne inteligencije, neuronske mrežže i njihova primjena u obrazovanju te upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije i interneta u obrazovanju

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=285633

Kolegiji:

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 

Dislocirani studij u Slavonskom Brodu (do ak. god. 2015./2016.)

 

Uredništva u časopisima: