Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za prirodne znanosti

Vjekoslav Galzina

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Vjekoslav Galzina, docent

E-adresa:

vgalzina@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

035/492-640

Soba:

 2

Termin konzultacija:

Ponedjeljkom od 10 sati

Područje istraživanja:

Tehničke znanosti, automatizacija, optimizacija, neizrazita logika, rojevi čestica, raspoređivanje

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=263673

Kolegiji:

  • Oblikovanje teksta
  • Računalni alati za nastavu
  • Izvannastavne informatičke i tehničke aktivnosti
  • Web programiranje
  • Informatička pismenost
  • Igra i učenje na računalu

Urednišštva u časopisima: