Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za prirodne znanosti

Zvonimir Užarević

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Zvonimir Užarević, docent

E-adresa:

zuzarevic@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-727

Soba:

23

Termin konzultacija:


Osijek: utorkom od 11:00 do 12:00 sati ili prema dogovoru na e-mail
Slavonski Brod: ponedjeljkom i četvrtkom u drugom nastavnom tjednu od 13:00 do 14:00 sati i prema dogovoru

Područje istraživanja:

biomedicina i zdravstvo, biologija, biotehnologija

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=254796

Kolegiji:


Zdravstveni odgoj
Školska higijena
Prirodoslovlje 1
Prirodoslovlje 2
Poznavanje biljaka i životinja
Terenska nastava

Uredništva u časopisima: