Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za umjetnička područja

Vijesti

EKTe 2017 - Umjetnost kroz odgoj i obrazovanje

3. festival EKTe - Umjetnički festival Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti organizira se u okviru umjetničko-znanstvenoga projekta „Umjetnost kroz odgoj i obrazovanje“. Cilj je ove manifestacije poticanje studenata učiteljskoga studija i studija predškolskoga odgoja na izražavanje u raznim umjetnostima (glazbenoj, dramskoj, lutkarskoj, likovnoj), upoznavanje s umjetničkim djelovanjem pojedinih istaknutih umjetnika te poticanje studenata na javnu prezentaciju vlastitih radova i izvedbi. Ovaj festival je specifičan jer prožima nekoliko umjetničkih područja u odgoju i obrazovanju i zato je jedinstveni festival na razini Hrvatske. Studenti su uz podršku nastavnika mentora pripremili radove i programe iz različitih umjetničkih područja koje će predstaviti zainteresiranoj javnosti. Očekuje se da će se uključivanjem studenata učiteljskoga studija i studija predškolskoga odgoja u aktivnosti u okviru ove manifestacije povećati njihov interes za bavljenje različitim umjetnostima te za bolje upoznavanje suvremenih pedagoških i metodičkih pristupa kojima se ostvaruje kvalitetno vođenje nastavnih i izvannastavnih aktivnosti u području umjetnosti kroz odgoj i obrazovanje. Naziv EKTe dolazi kao spoj imena triju Muza (zaštitnica znanosti i umjetnosti) – Euterpa, Kaliopa i Terpsihora (EKTe). U imenu se spominje Euterpa kao zaštitnica glazbe i lirske poezije, Kaliopa kao zaštitnica epske poezije i govorništva i Terpsihora kao zaštitnica zborskih pjesama i plesa. Voditeljica projekta je red.prof.art. Mira Perić Kraljik, a organizacijski tim ovogodišnje EKTe čine: red. prof. art Mira Perić Kraljik, doc. dr. sc. Vesna Svalina, doc. mr. sc. Jelena Kovačević, doc. dr. art. Goran Kujundžić, dr. art Marko Šošić, doc. dr. sc. Irena Krumes, Sanja Nuhanović, doc. dr. sc. Željka Flegar i izv. prof. art Tatjana Bertok Zupković. Brojne aktivnosti u okviru Festivala odvijat će se na nekoliko lokacija u Osijeku i Slavonskom Brodu od 29. do 31. svibnja 2017. godine.

 

Audicija za nove članove Akademskog pjevačkog zbora "Capella Fidelis" 

Pozivaju se sadašnji i bivši studenti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, kao i studenti ostalih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, da se s početkom nove akademske godine aktivno uključe u rad Akademskog pjevačkog zbora „Capella Fidelis“.

Audicija za nove članove održat će u četvrtak, 6. listopada od 14 do 17 sati u učionici br. 41 (2. kat nastavne zgrade Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti).

U akademskoj godini 2016./17. probe Akademskog pjevačkog zbora "Capella Fidelis" održavat će se četvrtkom od 14,00 do 15,30 sati u učionici br. 41 (drugi kat nastavne zgrade Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti – Ulica cara Hadrijana 10 d).

apz.foozos@gmail.com

 

EKTe 2016 - Umjetnost kroz odgoj i obrazovanje

EKTe - Umjetničke svečanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti organiziraju se u okviru umjetničko-znanstvenoga projekta „Umjetnost kroz odgoj i obrazovanje“. Cilj je ove manifestacije poticanje studenata učiteljskoga studija i studija predškolskoga odgoja na izražavanje u raznim umjetnostima (glazbenoj, dramskoj, lutkarskoj, likovnoj i književnosti), upoznavanje s umjetničkim djelovanjem pojedinih istaknutih umjetnika te poticanje studenata na javnu prezentaciju vlastitih radova i izvedbi.
Studenti su uz podršku nastavnika mentora, a u okviru nastave, pripremnih umjetničkih radionica i/ili izvannastavnih aktivnosti, pripremili radove i programe iz različitih umjetničkih područja koje će predstaviti zainteresiranoj javnosti u prostorima fakulteta te u drugim javnim gradskim prostorima (Muzej Slavonije u Osijeku, Kino Uranija u Osijeku, dječji vrtić „Hlapić“ u Slavonskom Brodu). Očekuje se da će se uključivanjem studenata učiteljskoga studija i studija predškolskoga odgoja u aktivnosti u okviru ove manifestacije povećati njihov interes za bavljenje različitim umjetnostima te za bolje upoznavanje suvremenih pedagoških i metodičkih pristupa kojima se ostvaruje kvalitetno vođenje nastavnih i izvannastavnih aktivnosti u području umjetnosti.
Osim programa koje su pripremili studenti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, ove će se godine na umjetničkim svečanostima EKTe naći i programi koje su pripremili učenici i nastavnici Glazbene škole Franje Kuhača Osijek te članovi ansambla Zagrebačkog kazališta mladih – ZKM.
Naziv EKTe dolazi kao spoj imena triju Muza (zaštitnica znanosti i umjetnosti) – Euterpa, Kaliopa i Terpsihora (EKTe). U imenu se spominje Euterpa kao zaštitnica glazbe i lirske poezije, Kaliopa kao zaštitnica epske poezije i govorništva i Terpsihora kao zaštitnica zborskih pjesama i plesa.
Organizator manifestacije je Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Organizacijski tim ovogodišnje EKTe čine izv. prof. art Mira Perić Kraljik, doc. dr. sc. Vesna Svalina, doc. dr. sc. Željka Flegar, doc. mr. sc. Jelena Kovačević, doc. dr. art Goran Kujundžić, dr. art Marko Šošić, doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić, dr. sc. Željko Rački, dr. sc. Irena Krumes Šimunović i Sanja Nuhanović, prof.
Manifestacija traje tri dana: od 23. do 25. svibnja 2016. godine i ove godine održava se po drugi put.

 

Predstavljanje knjige "Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe" autorice doc. dr. sc. Vesne Svaline

U okviru Dana otvorenih vrata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 29. travnja 2016. održano je predstavljanje knjige "Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe" autorice doc. dr. sc. Vesne Svaline. O knjizi su govorile izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, prodekanica za nastavu i studente na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti,  doc. dr. sc. Sabina Vidulin, recenzentica knjige i doc. dr. sc. Vesna Svalina, autorica.

 

Pozvano predavanje dr. sc. Sabine Vidulin, docentice s Muzičke akademije Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Dana 29. travnja 2016. godine u svečanoj dvorani Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti doc. dr. sc. Sabina Vidulin (http://www.unipu.hr/index.php?id=1799) održala je pozvano predavanje pod naslovom "Tradicionalni i suvremeni pristup glazbenim sadržajima u primarnom obrazovanju". Predavanje je održano u okviru Dana otvorenih vrata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (25. 4. - 7. 5. 2016.).

 

Ambijentalna instalacija Orion Somniator / Marko Šošić

U ponedjeljak, 21. ožujka 2016. godine, s početkom u 19 sati, u Muzeju Vučedolske kulture, ambijentalnom instalacijom Orion Somniator - Orion sanjač predstavio se dr. art Marko Šošić.

Zviježđe Orion, najvažnije je zviježđe na vučedolskom nebu, temeljni motiv vučedolske keramike. Orion je Zimsko Sunce prema kojemu su Vučedolci točno određivali početak godine. On je sa svoje tri zvijezde u pojasu zalazio za horizont na proljetnu ravnodnevnicu – 21. ožujka. Od toga se trenutka dani produžuju, dolazi toplije vrijeme i započinje novi godišnji ciklus – Vučedolska nova godina.

 

Izložba Promemorija / Jelena Kovačević

U osječkoj Galeriji Kazamat, u srijedu, 24. veljače 2016., s početkom u 18 sati, otvorena je izložba Promemorija autorice Jelene Kovačević. Vizualna umjetnica Jelena Kovačević predstavila je radove tematski naslonjene na intimističko promišljanje vlastite pozicije, a preko nje i sebe same.

Ivana Meštrov o Jeleninu radu piše: „Promemorija je za Kovačević njezin osobni podsjetnik, svojevrstan katalizator posljednje tri godine, zaokružen kroz umjetničku formu i vizualne jezike. Svi mi, na ovaj ili onaj način, stvaramo svoje promemorije kako bismo se lakše nosili s vlastitim egzistencijalnim korakom. Neki ih upisuju u planere, drugi zapisuju kao dnevničke zapise, ovisno o životnim fazama. Umjetnost, prema Kovačević, upravo je dobra alatka za praćenje i bilježenje vlastitih misli, opservacija, aspiracija, razračunavanje s njima, ali i njihovo otpuštanje. Tako i Jelena Kovačević, kroz svoje umjetničke forme, nepatvoreno, nježno i bez celofana ubacuje i samog gledatelja, promatrača, u ko-emociju. I sjećanje.“

 

Promocije diplomiranih studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

23. veljače 2016. godine

Danas su na našem fakultetu održane čak tri promocije diplomiranih studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. U glazbenom dijelu programa promocija nastupio je Akademski pjevački zbor Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti pod dirigentskim vodstvom dr. sc. Vesne Svaline.

 

Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe / Vesna Svalina

Objavljena je znanstvena monografija pod naslovom Kurikulum nastave glazbene kulture i kompetencije učitelja za poučavanje glazbe autorice Vesne Svaline. Povijesnim, komparativnim i empirijskim pristupom u monografiji se prikazuje kakvi su rezultati razvoja osnovne škole kad je riječ o glazbenom obrazovanju i o razvoju nastave glazbene kulture na primarnom stupnju školovanja, odnosno, u kojem bi se smjeru trebao nastaviti daljnji razvoj nastave glazbe u budućnosti. Prikazano je i koja su obilježja učenja i poučavanja u nastavi glazbe, kako se do sada organizirala nastava glazbene kulture kod nas i u svijetu, s kojim su se sve problemima susretali učitelji u vođenju te nastave te koji su postojeći načini kreiranja kurikuluma glazbene kulture u drugim europskim zemljama. Slijedi zatim prikaz istraživanja u kojemu su sudionici bili učitelji primarnog odgoja i obrazovanja te njihovi učenici. Namjera je bila utvrditi koja su bitna obilježja nastave glazbene kulture, kako učitelji procjenjuju vlastite kompetencije za poučavanje glazbe te kakve su mogućnosti za unapređenje glazbene nastave na primarnom stupnju obrazovanja.

 

Primjena otvorenog modela nastave glazbe u prva četiri razreda osnovne škole 

Objavljen je priručnik Primjena otvorenog modela nastave glazbe u prva četiri razreda osnovne škole autorice Jasne Šulentić Begić. Taj je priručnik, na neki način, nadopuna priručnika pod nazivom Otvoreni model glazbene nastave u praksi osnovne škole (Slušanje glazbe i pjevanje), koji je objavila ista autorica. U tom prvom priručniku prikazuju se izvedbeni planovi i programi svih razreda i daju opisi za svaki nastavni sat od četvrtog do osmog razreda osnovne škole, dok se u ovom priručniku, kao što se može vidjeti iz naslova, prikazuju izvedbeni planovi i programi svih razreda razredne nastave i daju opisi za svaki nastavni sat u prvim, drugim, trećim i četvrtim razredima. Priručnik može poslužiti budućem (i sadašnjem) učitelju primarnog obrazovanja kao izravan putokaz za nastavni rad u svim razredima razredne nastave prema otvorenom modelu nastave glazbe.

 

Božićni humanitarni koncert Božićni osmijeh

17. prosinca 2015. godine

U duhu nadolazećih božićnih blagdana studenti učiteljskog studija i studija predškolskog odgoja odlučili su organizirati božićni humanitarni koncert Studenti za Božićni osmijeh. Koncert je održan 17. prosinca 2015. u 19 sati u svečanoj dvorani Osnovne škole Retfala.  Dobrovoljni prilozi donirani su udruzi osoba s invaliditetom Bubamara. U programu su sudjelovali: Vukovarski golubići (pod vodstvom Dubravke Lemac), Akademski pjevački zbor Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (pod vodstvom dr. sc. Vesne Svaline), studenti druge godine studija predškolskog odgoja (pod vodstvom izv. prof. art Mire Perić Kraljik) i vokalni sastav Akvarel. Koncert su organizirale i vodile studentice Ana Ćosić i Mateja Vidović.

 

Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti

15. studenog do 15. prosinca 2015. godine

Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti provodilo se u organizaciji Centra za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti i Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. U program obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti uključilo se i nekoliko članova Odsjeka za umjetnička područja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, zajedno sa studentima. To su bili izv. prof. art Mira Perić Kraljik, doc. dr. art Goran Kujundić, dr. art Marko Šošić i dr. sc. Vesna Svalina.

Doc. dr. art. Goran Kujundžić i dr. art. Marko Šošić vodili su likovnu radionicu na temu Grad – vizija grada po mjeri djece i mladih. Radionica je održana u Osnovnoj školi August Šenoa u Osijeku za učenike petih razreda. Cilj je bio provesti likovne aktivnosti na temu vizije grada djece koji bi im pružio i omogućio odgovarajuće i željene aktivnosti temeljene na zdravom životu i razvijanju humanih vještina i kompetencija. Pod pretpostavkom da su takvi sadržaji slabije zastupljeni ili čak da nedostaju, mladi su skloni boraviti u neadekvatnim prostorima i baviti se šetnim aktivnostima.

Da je štetnost droge za pojedinca i društvo neupitna, mogli su se uvjeriti učenici Osnovne škole „August Šenoa“ i kroz procesnu dramu Tko je slijedeća žrtva koju je vodila Mira Perić Kraljik zajedno sa svojim studentima. Procesna drama, u kojoj se tekst stvara na licu mjesta, odnosno kroz improvizaciju, nema publiku u klasičnom smislu, već gledatelji, u ovom slučaju učenici, mogu aktivno sudjelovati. Učenici su upravo kroz takav dramski doživljaj učili o velikom društvenom problemu – drogi.

Članovi Akademskog pjevačkog zbora Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, zajedno s njihovom dirigenticom Vesnom Svalinom, uključili su se također u program obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti sudjelovanjem u glazbenom dijelu programa svečanosti kojom je obilježena 15. obljetnica postojanja Centra za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti. Svečanost je održana 27. studenog 2015. godine u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku.

 

Izložba Kvadratura ornamenta / Goran Kujundžić

8. rujna 2015. godine

U Galeriji Kninskog muzeja na tvrđavi u utorak, 8. rujna 2015. godine u 19 sati otvorena je izložba crteža akademskog slikara Gorana Kujundžića pod nazivom Kvadratura ornamenta.

 

EKTe 2015 – Umjetničke svečanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

27. do 29. svibnja 2015. godine

Od 27. do 29. svibnja 2015. godine u Osijeku i Slavonskom Brodu održane su prve EKTe – Umjetničke svečanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Riječ je o manifestaciji koja je organizirana u okviru umjetničko-znanstvenoga projekta Umjetnost kroz odgoj i obrazovanje pokrenutog na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti 2015. godine s ciljem ukazivanja na važnost pojedinih umjetnosti, na njihovo prožimanje te potrebu veće prisutnosti umjetnosti u odgoju i obrazovanju na svim stupnjevima školovanja. Naziv EKTe dolazi kao spoj imena triju Muza (zaštitnica znanosti i umjetnosti) – Euterpe, kao zaštitnice glazbe i lirske poezije, Kaliope kao zaštitnice epske poezije i govorništva i Terpsihore kao zaštitnice zborskih pjesama i plesa. U organizaciji ovogodišnje EKTe sudjelovali su svi članovi projektnog tima projekta „Umjetnost kroz odgoj i obrazovanje“: izv. prof. art Mira Perić Kraljik (kao voditeljica projekta), doc. dr. sc. Lidija Bakota, doc. dr. sc. Željka Flegar, doc. mr. sc. Jelena Kovačević, dr. sc. Irena Krumes Šimunović, doc. dr. art Goran Kujundžić, dr. sc. Vesna Svalina, dr. art Marko Šošić i doc dr. sc. Vedrana Živković Zebec. Osim Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, kao glavnog organizatora, u organizaciji ove manifestacije sudjelovali su i Agencija za odgoj i obrazovanje te Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek. Programi su ostvareni u prostorima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (u Osijeku i Slavonskom Brodu), u Glazbenoj školi Franje Kuhača Osijek, Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek te u Osnovnoj školi Darda.

EKTe 2015 započele su u srijedu 27. svibnja svečanim otvaranjem u 9 sati na kojemu se prigodnim glazbenim programom predstavio Akademski pjevački zbor Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, a izv. prof. dr. sc. Damir Matanović, dekan Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, zaželio je svim sudionicima EKTe uspješan rad tijekom naredna tri dana. Kao voditeljica projekta Umjetnost kroz odgoj i obrazovanje tom je prigodom sve nazočne pozdravila i izv. prof. art Mira Perić Kraljik. Uslijedile su brojne aktivnosti iz raznih područja umjetnosti: koncerti, izložbe, dramsko-scenske igre, predavanja, radionice, posjet glazbenoj školi, glazbena slušaonica, predstavljanje istraživanja s područja umjetnosti i studentskih projekata.

 

Dani Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti 

28. travnja do 8. svibnja 2015. godine

Glazbena radionica sintisajzera organizirana je za 4. godinu Integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga petogodišnjeg studija za školskog učitelja/učiteljicu. Radionicu je vodila doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić. Tijekom radionice prikazane su tehničke mogućnosti sintisajzera (načini sviranja akorada, odabir ritmova i boje tona) i osmišljene su matrice koje mogu biti instrumentalna pratnja pjevanju.

 

13. Festival znanosti

20. do 25. travnja 2015. godine

Festival znanosti se, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u suradnji s British Councilom kontinuirano organizira od 2003. godine. Tema ovogodišnjeg Festivala znanosti je Sunce. Tijekom festivalskog tjedna na više lokacija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održano je 188 aktivnosti, od toga 70 predavanja, 63 radionice, nekoliko predstava, simulacija suđenja, debate te izložbe 42 postera. Odsjek za umjetnička područja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti na Festivalu su ove godine predstavljali izv. prof. art Mira Perić Kraljik, doc. dr. art Goran Kujundžić i doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić. Tako su u utorak (21. travnja) Goran Kujundžić i studentica Kristina Janković održali dvije radionice: Solarko riše žarko i Solarne ploče znanja, u srijedu je Mira Perić Kraljik održala radionicu Dramske tehnike u odgoju i obrazovanju, a u petak je Jasna Šuletnić Begić vodila radionicu pod naslovom Sunce i glazba. Radionice koje su vodili Goran Kujundžić i Mira Perić Kraljik održane su u prostorima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, dok je radionica koju je vodila Jasna Šulentić Begić održana u Osnovnoj školi Antuna Mihanovića u Osijeku.

 

Odabrani su znanstveno-istraživački projekti koji će se provoditi uz financijsku potporu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Dana 19. veljače 2015. godine objavljeni su rezultati natječaja za interne projekte koji će se provoditi uz financijsku potporu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. S rang liste pozitivno ocijenjenih projekata s društveno-humanističkog i umjetničkog područja izabrano je u konačnici 22 projekta, od čega šest s Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Treba istaknuti da su odobrena i dva projekta koje su predložile dvije članice Odsjeka za umjetnička područja. Prvi je znanstveno-istraživački projekt pod naslovom Slušanje glazbe kao područje u kurikulumu nastave glazbene kulture (Šifra projekta: IZIP-2014-20) kojemu je voditeljica dr. sc. Vesna Svalina, dok su suradnice studentice Ivona Sukop i Martina Metić. Drugi projekt nosi naslov Razvoj kompetencija studenata za poučavanje glazbe na učiteljskom studiju (Šifra projekta: IZIP-2014). Voditeljica tog projekta je doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić, a suradnik je Amir Begić.

 

24. slavonski biennale

Na 24. slavonskom biennalu (otvorenom 18. prosinca 2014. godine) koje nosi naziv Jednom jedan putnik i održava se u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku, među izloženim radovima nalazi se i rad Gorana Kujundžića. Taj je autor predstavljen crtežom pod nazivom Kvadratne permutacije. Rad je nastao u okviru doktorskog istraživanja te prezentira dio rezultata tog istraživanja. Inače, radovi Gorana Kujundžića (u ciklusu Permutacije) mogli su se vidjeti u veljači 2014. godine u galeriji kino dvorane u Belom Manstiru u organizaciji Centra za kulturu Grada Belog Manastira i Ogranka Matice hrvatske u Belom Manastiru.

 

Otvoreni model glazbene nastave u praksi osnovne škole (Slušanje glazbe i pjevanje) 

U priručniku pod naslovom Otvoreni model glazbene nastave u praksi osnovne škole autorice Jasne Šulentić Begić prikazuju se izvedbeni planovi i programi svih razreda i daju opisi (gotovo u obliku priprema) za svaki nastavni sat u četvrtim, petim, šestim, sedmim i osmim razredima, stoga priručnik na izvjestan način anticipira „hnosovski“ program nastave glazbe i može poslužiti budućem (i sadašnjem) nastavniku kao izravan putokaz za nastavni rad u svim razredima predmetne nastave u osnovnim školama. Priručnik je namijenjen učiteljima, studentima primarnog obrazovanja i studentima glazbene pedagogije.

 

Dani Učiteljskog fakulteta u Osijeku

8. do 10. svibnja 2013. godine

Učiteljski fakultet u Osijeku obilježio je od 8. do 10. svibnja Dane fakulteta. Za tu prigodu pripremljene su brojne aktivnosti. I Odsjek za umjetnička područja uključio se u proslavu organiziranjem izložbe studentskih likovnih radova i koncerta studenata Učiteljskog fakulteta u Osijeku.

Izložba studentskih likovnih radova - 8. svibnja 2013.

Izložbu studentskih likovnih radova pripremili su izv. prof. art mr. sc. Davorka Brešan, doc.  mr. sc. Jelena Kovačević i doc. Goran Kujundžić.

KONCERT studenata Učiteljskoga fakulteta i učenika osječkih osnovnih škola - 9. svibnja 2012. u 18,00 sati, Arheološki muzej u Osijeku

Na koncertu su nastupili studenti Učiteljskog fakulteta u Osijeku, (članovi Akademskog pjevačkog zbora Učiteljskog fakulteta - dirigentica: Vesna Svalina; klavirska pratnja: Marina Ban), Mali pjevački zbor Osnovne škole August Šenoa (dirigentica: Romana Borš-Mačak, prof., klavirska pratnja: Janja Puljić), Mali pjevački zbor Osnovne škole Višnjevac (dirigentica: Alma Mance, prof.) i učenici Glazbene škole Franje Kuhača Osijek: Hanna Kovačević, violina - nastavnik: Tomislav Hühn, prof., Petra Kovačev, flauta - nastavnica: Tomislava Karačić Šoljić, prof., Ruben Habuda, klavir - nastavnica: Mihaela Hoffmann, prof., tamburaški kvintet - nastavnik: Marinko Ergotić, prof.

IŠO MEDO U DUĆAN - Izvodi Mali pjevački zbor Osnovne škole August Šenoa; dirigentica: Romana Borš-Mačak, prof., klavirska pratnja: Janja Puljić

 

Komunikacija i zaštita dječjih likovnih radova u školi / Davorka Brešan

Knjiga Komunikacija i zaštita dječjih likovnih radova u školi Davorke Brešan sastavljena je od deset poglavlja u kojima autorica govori o značaju učeničkih radova i njihovoj zaštiti u školama, arhiviranju i vrijednosti, mogućnostima komunikacije kroz izložbe i virtualne galerije te je dan prijedlog zaštite dječjih radova. Knjiga je prvenstveno namijenjena studentima učiteljskih fakulteta, ali i muzejskim pedagozima i umjetnicima. 

 

Dan Učiteljskog fakulteta u Osijeku

9. svibnja 2012. godine

9. svibnja 2012. godine obilježili smo Dane fakulteta. Članovi Odsjeka za umjetnička područja tom su prigodom predstavili studentske likovne radove, organizirali su glazbene programe (nastupi Akademskog pjevačkog zbora Učiteljskog fakulteta u Osijeku) i glazbene radionice:

IZLOŽBE: 

Izložba likovnih radova studenata i profesora Učiteljskog fakulteta u Osijeku

Izložbu pripremili: mr. sc. Davorka Brešan, izv. prof. art. i Mihael Štefanac, mag. edu. art.

Izložba predstavlja fragment onoga što je rezultat odgojno-obrazovnog procesa i kretanja na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Cilj je bio pokazati promatračima raznovrsnost znanja i umijeća koje posjeduju studenti i raznovrsnost znanja i umijeća koje su osvijestili njihovi profesori.

GLAZBENI PROGRAM:

Nastup Akademskog pjevačkog zbora Učiteljskog fakulteta u Osijeku - svečana dvorana 

Glazbeni program: Wolfgang Amadeus Mozart: Gle igre li krasne; Ludwig van Beethoven: Sumrak; Nikša Njirić: Ježevo oranje 

Dirigentica zbora: mr. sc. Vesna Svalina, asistentica; klavirska korepeticija: Marina Ban, studentica Umjetničke akademije u Osijeku

RADIONICE:

Radionica Aranžiranje pjesama za djecu pomoću sintisajzera

Voditeljica radionice: mr. sc. Jasna Šulentić Begić, asistentica

Sudionici: studenti 4. godine učiteljskog studija

 

Žene u dijelovima: drame / Mira Perić Kraljik

Dramski rukopis Žene u dijelovima autorice Mire Perić Kraljik objavljen je 2012. godine. Izdavači su rukopisa Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera i Učiteljski fakultet u Osijeku.

Izvadak iz recenzije prof. dr. sc. Sanje Nikčević: "Dramski rukopis Mire Perić Kraljik je iznimno zanimljiv i svjež, situacije koje opisuje intrigantne, likovi živi, dijalozi tečni. Bez obzira radi li se o dramama s puno junaka na sceni (Možeš mi samo laskati i lagati ili Karline ptice) ili duo drami (Hana i Hana) autorica nas uvlači u svoj svijet tužnih žena u potrazi za srećom. Mira ne zabavlja, ona je povremeno duhovita, ona je cinična i ironična, ali joj sigurno namjera nije duhovito razotkriti probleme suvremene žene. Osjećaj koji proizvodi čitanje tih drama sasvim je drugačiji. Drame Mire Perić Kraljik su odlična podloga za kazališni repertoar koji kronično vapi za ženskim likovima ali su također pogodne i za korištenje u pedagoškom radu sa studentima. Glumci dramatičari pojavljuju se krajem osamdesetih i znatno obogaćuju hrvatsko dramsko pismo. Mira Perić Kraljik osobita je jer je jedna od rijetkih autorica (zapravo jedina dramska budući je Arijana Čulina komediografkinja) kao i jedna od rijetkih dramatičarki iz Slavonije (većina je glumaca pisaca iz Dalmacije ili Zagreba). Uz kvalitetu samih drama i ovo su svakako važni dodatni razlozi za objavljivanje ovih drama."

 

Sudjelovanje studenata Učiteljskog fakulteta u Osijeku u izvannastavnim glazbenim aktivnostima tijekom 2011. godine

Nastupi s Akademskim zborom Učiteljskog fakulteta u Osijeku:

Od 2008. godine studentice Učiteljskog fakulteta imaju mogućnost dodatno se aktivno baviti glazbom u okviru izvannastavne glazbene aktivnosti zbor. Tu mogućnost ostvaruju uključivanjem u rad Akademskog pjevačkog zbora Učiteljskog fakulteta u Osijeku koji od osnutka vodi mr. sc. Vesna Svalina. Tijekom 2011. godine studentice uključene u rad zbora ostvarile su velik broj nastupa. To su bili sljedeći nastupi:

27. siječnja 2011. – Nastup na promociji diplomiranih studenata; Svečana dvorana Filozofskoga fakulteta u Osijeku

7. ožujka 2011. – Nastup na otvorenju nove zgrade Učiteljskoga fakulteta u Osijeku

4. svibnja 2011. – Nastup na promociji diplomiranih studenata; Svečana dvorana Učiteljskoga fakulteta u Osijeku

5. svibnja 2011.Nastup na Svečanoj sjednici održanoj u povodu Dana učiteljskog fakulteta u Osijeku

29. studenog 2011. -  Nastup  na Svečanoj akademiji  posvećenoj Stjepanu Babiću  održanoj  u svečanoj dvorani  Filozofskog fakulteta u Osijeku;  organizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad i Filozofski fakultet u Osijeku; Glazbeni program: Wolfgang Amadeus Mozart: "Uspavanka"; Morten Lauridsen: "Dirait-on"; Ludwig van Beethoven: "Sumrak".

6. prosinca 2011. - Nastup na Svečanoj akademiji posvećenoj Josipu Jurju Strossmayeru održanoj u Arheološkom muzeju u Osijeku; organizatori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad i Filozofski fakultet u Osijeku.

19. prosinca 2011.   -   Nastup na Božićnoj predstavi; Učiteljski fakultet u Osijeku – sportska dvorana,  početak u 17.00 sati; Organizatori: Tijana Borovac, asistentica, mr.sc. Vesna Svalina, asistentica; program: John Rutter: Christmass Lullaby; Hrvatska božićna: Nebesko djetešce;  Engleska božićna: We wish you a Merry Christmas; James Pierpont: Zvončići.

20. prosinca 2011. -  Nastup na dvjema promocijama diplomiranih studenata; Učiteljski fakultet u Osijeku – svečana dvorana Učiteljskog fakulteta u Osijeku, početak u 10.00 i 11.00 sati; Program: Josip Runjanin: Lijepa naša domovino; Wolfgang Amadeus Mozart: Uspavanka, John Rutter: Christmass Lullaby; Morten Lauridsen: Dirait-on, Ludwig van Beethoven: Sumrak.

 

Dani Učiteljskog fakulteta u Osijeku

4. do 6. svibnja 2011. godine

Od 4. do 6. svibnja 2011. godine obilježili smo Dane Učiteljskog fakulteta u Osijeku. Članovi Odsjeka za umjetnička područja tom su prigodom organizirali glazbene programe (nastupi Akademskog pjevačkog zbora Učiteljskog fakulteta u Osijeku) te likovne i glazbene radionice:

GLAZBENI PROGRAM:

4. svibnja 2011. – Nastup Akademskog pjevačkog zbora Učiteljskog fakulteta u Osijeku na promociji diplomiranih studenata; Svečana dvorana Učiteljskoga fakulteta u Osijeku

5. svibnja 2011. - Nastup Akademskog pjevačkog zbora Učiteljskog fakulteta u Osijeku na Svečanoj sjednici održanoj u povodu Dana učiteljskog fakulteta u Osijeku

 

RADIONICE:

6. svibnja 2011. 

Radionica So, you think you can sing

Voditeljice: mr. sc. Vesna Svalina i Ivana Marinić, asistentica; Sudjelovali su studenti prve godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija za školskog učitelja ,Modul C

Radionica Plakat- vizualno predstavljanje UFOS-a

Voditeljica: mr. art. Jelena Kovačević

Radionica Aranžiranje dječjih pjesmica pomoću sintisajzera (Sviranje ne mora biti bauk)

Voditeljica: mr. sc. Jasna Šulentić Begić

 

Dani Učiteljskog fakulteta u Osijeku

13. i 14. svibnja 2010. godine

Dani Učiteljskog fakulteta u Osijeku proslavljeni su ove godine u prostorima Filozofskog fakulteta u Osijeku, gdje je trenutno sjedište Učiteljskog fakulteta, te u prostorima dislociranog učiteljskog studija u Slavonskom Brodu. Članovi Odsjeka za umjetnička područja organizirali su glazbeni program i glazbenu radionicu te su predstavili dva studentska projekta.

Glazbenu radionicu organizirala je mr. sc. Jasna Šulentić Begić u okviru Integriranog dana u Kopačkom ritu za 4. godinu Integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga petogodišnjeg studija za školskoga učitelja/učiteljicu. Studenti su osmišljavali ritamske improvizacije.

13. svibnja 2010. - pod vodstvom Jelene Kovačević predstavljen je projekt Kobajage grad snova te film Melankolija igre. U realizaciji tih projekata sudjelovale su studentice iz skupine Dje.V.E. Prezentacije su održane u Svečanoj dvorani Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Projekt Kobajage grad snova

Film Melankolija igre

 

14. svibnja 2010. - Na  Svečanoj sjednici u povodu Dana fakulteta u glazbenom dijelu programa sudjelovao je Akademski pjevački zbor Učiteljskog fakulteta u Osijeku (dirigentica: mr. sc. Vesna Svalina) te studenti s dislociranog učiteljskog studija u Slavonskom Brodu (s instrumentalnim točkama); Svečana sjednica održana je u zgradi Učiteljskog fakulteta u Slavonskom Brodu

 

Dramske igre za djecu predškolske dobi: Mira Perić Kraljik

Priručnik za odgojitelje pod nazivom Dramske igre za djecu predškolske dobi autorice Mire Perić Kraljik objavljen je 2009. godine. Izdavači su Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera i Učiteljski fakultet u Osijeku. Vodeći se važnošću dramske igre za cjelovit razvoj djeteta a s posebnim naglaskom na emocionalnu inteligenciju i kreativnost, autorica razmatra zakonitosti, vrste i elemente toga dramskog izričaja i stavlja ih u kontekst psihofizičkog razvoja predškolskog djeteta; razmatra ulogu dramskog odgoja u radu s predškolcima, daje upute o planiranju i provođenju dramske igre, a potom navodi niz primjera dramskih igara (uključujući studentske igrokaze i studentske stihove za djecu) za promišljanje i primjenu u praksi.

 

EKTE 2017

Datum objave: 25.05.2017.


3. festival EKT-e - Umjetnički festival Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti organizira se u okviru umjetničko-znanstvenoga projekta „Umjetnost kroz odgoj i obrazovanje“. Cilj je ove manifestacije poticanje studenata učiteljskoga studija i studija predškolskoga odgoja na izražavanje u raznim umjetnostima (glazbenoj, dramskoj, lutkarskoj, likovnoj ), upoznavanje s umjetničkim djelovanjem pojedinih istaknutih umjetnika te poticanje studenata na javnu prezentaciju vlastitih radova i izvedbi. Ovaj festival je specifičan jer prožima nekoliko umjetničkih područja u odgoju i obrazovanju i zato je jedinstveni festival na razini Hrvatske. Studenti su uz podršku nastavnika mentora pripremili radove i programe iz različitih umjetničkih područja koje će predstaviti zainteresiranoj javnosti. Očekuje se da će se uključivanjem studenata učiteljskoga studija i studija predškolskoga odgoja u aktivnosti u okviru ove manifestacije povećati njihov interes za bavljenje različitim umjetnostima te za bolje upoznavanje suvremenih pedagoških i metodičkih pristupa kojima se ostvaruje kvalitetno vođenje nastavnih i izvannastavnih aktivnosti u području umjetnosti kroz odgoj i obrazovanje. Naziv EKTe dolazi kao spoj imena triju Muza (zaštitnica znanosti i umjetnosti) – Euterpa, Kaliopa i Terpsihora (EKTe). U imenu se spominje Euterpa kao zaštitnica glazbe i lirske poezije, Kaliopa kao zaštitnica epske poezije i govorništva i Terpsihora kao zaštitnica zborskih pjesama i plesa. Voditeljica projekta je red.prof.art. Mira Perić Kraljik, a organizacijski tim ovogodišnje EKTe čine: red.prof.art. Mira Perić Kraljik, doc.dr.sc. Vesna Svalina, doc.mr.sc. Jelena Kovačević, doc.dr.art. Goran Kujundžić, dr.art. Marko Šošić, doc.dr.sc. Irena Krumes, Sanja Nuhanović, doc.dr.sc. Željka Flegar, izv.prof.art. Tatjana Bertok Zupković.