Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za umjetnička područja

Ana Popović

 

Ime i prezime, zvanje:

Ana Popović, mag. musicol.,

stručna suradnica u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

E-adresa:

apopovic@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-743

Soba:

59

Termin konzultacija:

prema dogovoru

Područje istraživanja:

  • Psihologija i sociologija glazbe
  • Glazbena pedagogija
  • Istraživanje kurikuluma stručnih glazbenih predmeta u sustavu odgoja i obrazovanja
  • Glazbena historiografija

Znanstveni radovi i istraživanje:

 http://bib.irb.hr/prikazi-rad?rad=874266 

Kolegiji:

  • Sviranje 1
  • Sviranje 2

Urednišštva u časopisima: