Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za umjetnička područja

Jelena Kovačević

Ime i prezime, zvanje:

mr. art. Jelena Kovačević, docentica

E-adresa:

vizualna.umjetnost@gmail.com

Telefon (u uredu):

031/321-757

Soba:

59

Termin konzultacija:

Po dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

umjetnost

Znanstveni radovi i istraživanje:

Metodika likovne kulture 2 - Nastavni materijal (pptx)

Kolegiji:

  • Likovna kultura, Vizualne komunikacije i dizajn
  • Metodika likovne kulture 1.
  • Metodika likovne kulture 2.

Urednišštva u časopisima: