Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za umjetnička područja

Lidija Nikolić

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Lidija Nikolić, viša predavačica

E-adresa:

lnikolic@foozos.hr

Google Scholar profil

Telefon (u uredu):

031/321-744

Soba:

60

Termin konzultacija:

ponedjeljkom u 13.30 ili prema dogovoru putem e-maila

Područje istraživanja:

  • glazbena pedagogija

Znanstveni radovi i istraživanje:

Kolegiji:

  • Sviranje I
  • Sviranje II
  • Glazba s praktikumom
  • Glazba u integriranom kurikulu
  • Glazbena slušaonica II

Urednišštva u časopisima: