Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za umjetnička područja

Marko Šošić

Ime i prezime, zvanje:

dr. art. Marko Šošić, docent

E-adresa:

msosic@foozos.hr

Telefon (u uredu):

031/321-757

Soba:

35

Termin konzultacija:

 Utorkom od 11:30 do 12:30 ili na e-mail msosic@foozos.hr

Područje istraživanja:

 Umjetničko

Znanstveni radovi i istraživanje:

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=348692

Kolegiji:

 Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti (Osijek):

  • Vizualne komunikacije i dizajn (PO)
  • Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru (Uč)

Dislocirani studij u Slavonskom Brodu (Učiteljski studij):

  • Likovna kultura
  • Likovne tehnike i oblikovanje u prostoru
  • Vizualne komunikacije i dizajn
  • Metodika likovne kulture I
  • Metodika likovne kulture II

Uredništva u časopisima: