Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za umjetnička područja

Mira Perić

Ime i prezime, zvanje:

Mira Perić, redovita profesorica umjetnosti, voditeljica Odsjeka za umjetnička područja

E-adresa:

mperic@foozos.hr

Telefon (u uredu):

031/321-720

Soba:

27

Termin konzultacija:

Ponedjeljak 9.30 – 10.00 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

Dramska i lutkarska umjetnost

Znanstveni radovi i istraživanje:

Google Scholar profil

Kolegiji:

  • Dramski odgoj
  • Dramske igre
  • Lutkarstvo
  • Lutkarske igre

Urednišštva u časopisima:

 Život i škola