Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za umjetnička područja

Sanja Nuhanović

Ime i prezime, zvanje:

Sanja Nuhanović, predavačica

E-adresa:

snuhanovic@foozos.hr

Telefon (u uredu):

035/492-640

Soba:

Slavonski Brod

Termin konzultacija:

Prema dogovoru – osobno ili e-mailom

Područje istraživanja:

  • Glazbena pedagogija

Znanstveni radovi i istraživanje:

 Google Scholar profil

Kolegiji:

  • Teorija glazbe
  • Glazbena kultura
  • Sviranje I i II
  • Metodika glazbene kulture I i II
  • Glazbena slušaonica I i II
  • Glazba s praktikumom
  • Zborno pjevanje
  • Glazba u integriranom kurikulu

Urednišštva u časopisima: