Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Odsjek za umjetnička područja

Vesna Svalina

 

Ime i prezime, zvanje:

dr. sc. Vesna Svalina, docentica

E-adresa:

vsvalina@foozos.hr 

Telefon (u uredu):

031/321-743

Soba:

52

Termin konzultacija:

Srijedom od 9 do 10 ili prema dogovoru na e-mail

Područje istraživanja:

  • glazbena pedagogija
  • istraživanje kurikuluma glazbene kulture u primarnom odgoju i obrazovanju
  • kompetencije učitelja za poučavanje glazbe u osnovnoj općeobrazovnoj školi
  • dječje glazbeno stvaralaštvo
  • zborno pjevanje kao oblik nastavne, izvannastavne ili izvanškolske aktivnosti

Znanstveni radovi i istraživanje:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=306985

http://www.vesna-svalina.net

Google Scholar profil

https://unios.academia.edu/VesnaSvalina 

Kolegiji:

Urednišštva u časopisima:

Časopis „Život i škola“ - izvršna urednica