Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Otvaranje novih prostora dislociranog studija u Slavonskom Brodu