Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

POZIV ZA PRIJAVU NA RAZLIKOVNI PROGRAM ZA UPIS NA DIPLOMSKI STUDIJ RANOGA I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

PRIJAVE SE PRIMAJU do 5. listopada 2018. na referada@foozos.hr - Obrazac prijave razlikovni studij