Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Predavanje u okviru Erasmus+ projekta

 

Prof. dr. sc. Ljiljanka Kvesić, pročelnica studija razredne nastave na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru, održat će u srijedu, 6. lipnja 2018. u 13:00 h (učionica 42), na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, predavanje

Standardizacija nastave matematike u primarnom obrazovanju.

Prof. dr. sc. Ljiljanka Kvesić je gost u okviru Erasmus+ projekta 2016-1-HR01-KA107-021828.