Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologije

Uvjeti upisa na preddiplomski sveučilišni studij Kineziologije

 

 

                                                                                  Postotak                     Bodovi

 

  • Vrednovanje ocjena srednje škole                 24%                            240     

 

 

  • Obvezni dio državne mature

 

Hrvatski jezik                razina B                                     15%                            150

Matematika                   razina B                                    11%                            110

Strani jezik                    razina B                                    10%                            100

 

  • Dodatni uvjeti (eliminacijski kriterij)

 

Obvezna provjera znanja plivanja i zdravstvene sposobnosti

 

  • Dodatna provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

 

Provjera specifičnih motoričkih znanja i/ili              

motoričkih sposobnosti  (prag 37,5%)                          40%                            400

 

 

  • Izravan upis

              

- kategorija sportaša 1. ili 2. kategorije