Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Preddiplomski sveučilišni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Uvjeti upisa na preddiplomski sveučilišni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

 

 

                                                                                  Postotak                     Bodovi

 

  • Vrednovanje ocjena srednje škole                 25%                            250     

 

 

  • Obvezni dio državne mature

 

Hrvatski jezik                 razina A                                    25%                            250

Matematika                    razina B                                   10%                            100

Strani jezik                     razina B                                   10%                            100

 

 

  • Dodatna provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

 

Provjera komunikacijskih (10%), glazbenih (10%)              

i motoričkih sposobnosti (10%)                                      30%                            300

 

 

  • Izravan upis

 

- 1. - 3. mjesto na državnim natjecanjima iz društvenih, humanističkih, prirodnih i tehničkih znanosti

- sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima iz društvenih, humanističkih, prirodnih i tehničkih znanosti                       

- kategorija sportaša 1. ili 2. kategorije