Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Predstavljanje projekta "Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija"