Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Prijava znanstveno istraživačkih i umjetničkih projekata

 

Sveučilište  Josipa  Jurja  Strossmayera  u  Osijeku  s  ciljem  jačanja  znanstveno istraživačkih i umjetničko istraživačkih aktivnosti sukladno strateškim ciljevima Strategije  Sveučilišta  raspisuje  interni  natječaj  za  prijavu  znanstveno istraživačkih  i umjetničkih projekata.
 
Više informacija te prijavni obrazac možete preuzeti ne sljedećim linkovima: