Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

PRIVREMENA RANG LJESTVICAZA UPIS U 1. GODINU IZVANREDNOG DIPLOMSKOG STUDIJA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA, DISLOCIRANOG STUDIJA U SLAVONSKOM BRODU U AKADEMSKOJ GODINI 2018/19.

PRIVREMENA  RANG LJESTVICA

ZA UPIS U 1. GODINU  IZVANREDNOG DIPLOMSKOG STUDIJA RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA,  DISLOCIRANOG STUDIJA U SLAVONSKOM BRODU U AKADEMSKOJ GODINI 2018/19.

Pristupnicima  će na elektroničkom poštom  biti dostavljeni podatci o dodijeljenoj šifri.

Konačna rang ljestvica bit će  objavljena  na mrežnoj stranici Fakulteta u utorak, 9. listopada 2018. uz detalje vezane uz upis i raspored održavanja nastave.

 

Rang lista- izvanredni diplomski studij RPO, dislocirani studij u Slavonskom Brodu.docx