Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Problemi u korištenju usluge elektroničke pošte

Prije nego prijavite problem provjerite:

1) postavke u mail klijentu (korisničko ime, pop3 [mail.ufos.hr], smtp [mail.ufos.hr], način autorizacije);
2) certifikate za sigurnost u komunikaciji (inače se obavlja automatski).

ZA KORISNIKE KOJI KORISTE Internet EXPLORER 7:

Stranica sa web-mailom je sigurna za korištenje - samo morate kliknuti na 'Continue' u pravom trenutku.

ZA KORISNIKE KOJI KORISTE Firefox 3.xx:

Stranica sa web-mailom je sigurna za korištenje - samo morate kliknuti na 'Or add an exception...' u pravom trenutku.

Prijavite problem sa spajanjem na email