Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Problemi u spajanju na Internet - moodle

Prije nego prijavite problem provjerite:

1) postavke za spajanje na internet (prvenstveno pravilno upisane korisničko ime i lozinku);
2) ukoliko vam u korisničkom imenu stoji domena 'vusos.hr', spajanje neće biti omogućeno.

Pravilno i od sustava prihvatljivo korisničko ime je oblika:

korisnik@foozos.hr

Promjenu domene morate obaviti u svom dial-up prozoru prije početka spajanja na internet.

Prijavite problem sa spajanjem na email