Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Program konferencije

 

2. MEĐUNARODNA ZNANSTVENAKONFERENCIJA

30. RUJNA – 1. LISTOPADA 2010. OSIJEK
REKTORAT SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
TRG SV. TROJSTVA 3, OSIJEK
PROGRAM KONFERENCIJE
30. rujna 2010.

12.00 - 13.00 - Prijava sudionika
13.00 – Svečana dvorana Rektorata Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Svečano otvaranje skupa

Himna
Pozdravni govori:
izv. prof. dr. sc. Anđelka Peko, dekanica Učiteljskoga fakulteta u Osijeku
prof. dr. sc. Gordana Kralik, rektorica Sveučilišta J. J. Strossmayera U Osijeku
Ivana Milas, Nansen Dijalog Centar Osijek
Prigodni program Akademskoga zbora Učiteljskoga fakulteta u Osijeku.
Umjetnička voditeljica: mr. sc. Vesna Svalina

13.45 - 14.30 – Prigodno druženje uz osvježenje
14.30 - 15.30 - Plenarna predavanja:
14.30 - 15.00 - doc. dr. sc. Josip Ivanović: Principi obrazovanja za interkulturalizam, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Sveučilišta u Novom Sadu
15.00 - 15.30 - dr. sc. Dina Mehmedbegović: Posredovanje između sukobljenih identita u londonskim učionicama: rad u nastajanju, Institut za obrazovanje u Londonu

 

RADNI DIO KONFERENCIJE 15.30 - 17.45

Sekcija 1: OPĆA PITANJA INTERKULTURALIZMA

Moderatorice: mr. sc. Ranka Jindra, mr. sc. Ines Bijelić, Ksenija Romstein

 

15.30 - 15.45 mr. sc. Verica Jovanovski, mr. sc. Maja Horonitz: Međunarodni programi u školama i značaj u psihosocijalnom razvoju učenika s osvrtom na njihovu važnost u socioekonomskoj krizi suvremenog doba, O.Š. D. Tadijanovića, Vukovar; Obrtnička škola, Osijek
15.45 - 16.00 doc. dr. sc. Nemesné Kiss, Szilvia: Stvaranje nepismenosti nagla-šavanjem jezičnih poteškoća, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Kapošvaru
16.00 - 16.15 Snježana Kragulj, asistentica, mr. sc. Renata Jukić: Interkulturalizam u nastavi, Učiteljski fakultet u Osijeku; Filozofski fakultet u Osijeku
16.15 - 16.30 mr. sc. Ranka Jindra, izv. prof. dr. sc. Anđelka Peko, Rahaela Varga, zn. novakinja: Učimo aktivno slušati (primjer iz interkulturalne zajednice), Učiteljski fakultet u Osijeku
16.30 - 16.45 dr. sc. Marija Sablić, Alma Škugor, asitentica, Edina Malkić, prof.: Odgoj i obrazovanje za interkulturalizam - IN MEDIAS RES, Učiteljski fakultet u Osijeku; Međunarodno Udruženje "Interaktivne otvorene škole", Tuzla
16.45 - 17.00 Domini Bingham Marketing and Research Officer: Internacionaliacija pedagoškog rukovođenja u visokom obrazovanju – poteš-koće i izazovi pri širenju centra za rukovođenje u visokom obrazovanju u ujedinjenom kraljevstvu, Centar za rukovođenje u školama, Institut za obrazovanje u Londonu
17.00 - 17.15 doc. dr. sc. Atanasoska Tatjana, doc. dr. sc. Iliev Dean: Problematika pripreme učitelja za interkulturalno obrazovanje, Pedagoški fakultet u Bitoli, Makedonija
17.15 - 17.30 Ana MirkovićMoguš, prof., Oksana Prosvirnina: Promicanje interkulturalnih aktivnosti putem online okruženja, Učiteljski fakultet u Osijeku; Nacionalno politehničko sveučilište u Odesi
17.30 - 17.45 Nikolina Jelečević, prof., Ivana Milas: Interkulturalno obrazovanje u postratnim zajednicama - prikaz trogodišnje provedbe programma kulturna i duhovna baština u istočnoj Hrvatskoj, Osnovna škola Markušica; Nansen Dijalog centar Osijek

 

Sekcija 2: INTERKULTURALIZAM I MANJINSKE SKUPINE GLAZBA I INTERKULTURALIZAM

Moderatorice: doc. dr. sc. Vesnica Mlinarević, mr. sc. Emilija Reljac-Fajs, Maja Brust, asistentica

 

15.30 - 15.45 doc. dr. sc. Hajdicsné Varga, Katalin: Mađarsko tercijarno osposobljavanje stručnjaka za romsku manjinu, Pedagoški fakultet Sveučilišta u Kapošvaru
15.45 - 16.00 doc. dr. sc. Josip Lepeš: Prilog unapređivanju obrazovne prakse s romskom djecom, Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Sveučilišta u Novom Sadu
16.00 - 16.15 mr. sc. Živorad Milenović: Obrazovanje bugarske nacionalne manjine u Srbiji, Učiteljski fakultet, Leposavić, Srbija
16.15 - 16.30 mr. Goran Lapat: Učenici Romi u primarnom obrazovanju, Učiteljski fakultet Zagreb, Odsjek u Čakovcu
16.30 - 16.45 Szücs, Eszter Cecilia, asistentica: Interkulturalizma u mađarskim dječjim vrtićima – integracija romske djece, Pedagoški fakultet, Sveučilišta u Kapošvaru
16.45 - 17.00 Ksenija Romstein, asistentica: Tko sam ja? – autobiografski iskaz djece s teškoćama u razvoju, Učiteljski fakultet u Osijeku
17.00 - 17.15 mr. sc. Tihana Škojo: Interkulturalno iskustvo učenika nižih razreda osnovne škole na nastavi glazbene kulture, I. gimnazija Osijek
17.15 - 17.30 mr. sc. Vesna Svalina: Školski pjevački zbor u međunarodnoj interkulturalnoj suradnji, Učiteljski fakultet u Osijeku
17.30 - 17.45 mr. sc. Jasna Šulentić Begić: Glazba i interkulturalnost, Učiteljski fakultet u Osijeku
19.00 Zajednička večera za sve sudionike skupa u restoranu LUMIERE

 

1. listopada 2010.8.30 - Okupljanje uz kavu
9.00 - 10.15 - Radni dio skupa

Sekcija 1: INTERKULTURALIZAM I JEZIK

Moderatorice: . mr. sc. Verica Jovanovski, Snježana Kragulj, asistentica, Ana Mirković-Moguš, asistentica

 

9.00 - 9.15 mr. sc. Ester Vidović: Interkulturalizam u nastavi engleskog jezika u nižim razredima osnovne škole, Učiteljski fakultet u Rijeci
9.15 - 9.30 mr. sc. Emilija Reljac-Fajs: Interkulturalizam u osnovnoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika, Učiteljski fakultet u Rijeci
9.30 - 9.45 Dubravka Papa, Anica Perković, Jasna Vujčić: Višejezičnost i interkulturalizam, Pravni fakultet u Osijeku; Poljoprivredni fakultet u Osijeku; Srednja škola M. A. Reljkovića, Slavonski Brod

 

Sekcija 2: INTERKULTURALIZAM U NASTAVI

Moderatorice: mr. sc. Maja Horonitz, Alma Škugor, asistentica

 

9.00 - 9.15 mr. sc. Ines Bijelić: Interkulturalna kompetentnost učitelja u osnovnoj školi, Osnovna škola Sućidar, Split Filozofski fakultet u Splitu, Odsjek za učiteljski studij
9.15 - 9.30 doc. dr. sc. Vesnica Mlinarević, Maja Brust Nemet, asistentica: Posjeduju li budući učitelji interkulturalne kompetencije za rad u izvannastavnim aktivnostima, Učiteljski fakultet u Osijeku
9.30 - 9.45 izv. prof. dr. sc. Edita Borić, Ivana Perković, znanstvena novakinja, mag. Renata Hostić: Ravnopravnost spolova u udžbenicima prirode i društva, Učiteljski fakultet u Osijeku
9.45-10.30 Pitanja, komentari i zaključci.
10.30-11.00 Zatvaranje skupa
12.00 Izlet u Park prirode Kopački rit uz ručak.