Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Program konferencije

ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA
POLOŽAJ ROMA U ODGOJU I OBRAZOVANJU


8. i 9. siječnja 2015. godine
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Ulica cara Hadrijana 10, Osijek
Svečane dvorane 21 i 31, I. kat

 

8.1.2015.
(četvrtak)
Svečana dvorana 31
8:30 – 9:00 Svečano otvorenje uz himnu Akademskog zbora FOOZOS-a
Uvodne riječi – dr. sc. Vesnica Mlinarević, izv. prof.
Pozdravni govori - predstavnici Grada Osijeka i Županije Osječko-baranjske, predstavnici Grada Beli Manastir, Ivana Biljan, prof.
Izvedba Akademskog zbora FOOZOS-a
9.30 – 10.00 Stanka uz osvježenje
10:00 –10.45 Uvodno predavanje - prof. dr. sc. Vlatko Previšić
10:45 –11:30 Uvodno predavanje- Mogućnosti poboljšanja položaja Roma u odgoju i Obrazovanju
dr. sc. Josip Ivanović, izv. prof.
11:30 –12:15
(svečana dvorana 21)
Dramska predstava učenika OŠ „Dr. Franjo Tuđman“ u Belom Manastiru, pod vodstvom Arete Ćurković i Lidije Helajz
Plesni nastup učenika OŠ „Dr. Franjo Tuđman“ u Belom Manastiru, pod vodstvom Dinka Blaževića
12.15 –13.00 Ručak
13:00 - 13.30 Uvodno predavanje – Dijalog – sredstvo za prevladavanje segregacije Christiane Seehausen
13.30 –15.00 Svečana dvorana 21
Skupina A- Romi u odgoju i obrazovanju Moderatori: dr. sc. Josip Ivanović, izv. prof., dr. sc. Vesna Bedeković, doc., dr. sc., Hrvoje Volner, doc.
13.30 –13.50 Interkulturalni pristup odgoju i obrazovanju pripadnika romske manjine
dr. sc. Vesna Bedeković, doc.
13.50 –14.10 Mogućnosti razvijanja kompetencija za rad s romskom djecom
dr. sc. Vesnica Mlinarević, izv. prof. i Maja Brust Nemet, asistentica
14.10 –14.30 Genocid nad Romima, prilog nastavi građanskog odgoja
dr. sc. Hrvoje Volner, doc.
14.30 –14.50 Svečana dvorana 31
Skupina B - Interkulturalizam i multikulturalizam u odgoju i obrazovanju
Moderatori: prof. dr. sc. Antun Šundalić, dr. sc. Irella Bogut, izv. prof., dr. sc. Marija Sablić, doc.
13.30 –13.50 Obrazovanje za dijalog i suživot u različitosti
dr. sc. Antun Šundalić, red. prof.
13.50 –14.10 Udžbenik kao izvor poučavanja i učenja različitosti- dr. sc. Lidija Bakota, doc., prof. dr. sc. Anđelka Peko, Rahaela Varga, znanstvena novakinja
14.10 –14.30 Obogaćenje stručne prakse studenata kroz volonterski rad u odgojno-obrazovnom sustavu- dr. sc. Željko Rački, mr. sc. Ranka Jindra, Matea Mikulić, doc. dr. sc.. Marija Sablić
14.30 –14.50 „Moraju završiti školu jer pravila se i kod nas mijenjaju jako“. Roditelji i djeca Romi o obrazovanju – sociološka analiza- doc. dr. sc. Željko Boneta, Melita Pergar, Željka Ivković
14.50 - 15.20 Stanka uz osvježenje
15.20 - 16.40 Primjeri dobre prakse - svečana dvorana 31
15.20 - 15.40 Mogućnosti ublažavanja, prevladavanja i rješavanja poremećaja u ponašanju, te drugih teškoća u odgoju i obrazovanju romske djece - Osnovna škola Kuršanec dr. sc. Smiljana Zrilić, izv. prof.
15.40-16.00 Osnaživanje roditelja romske nacionalnosti za podršku razvoju i obrazovanju njihove djece
Sanja Brajković, Simona Borko, Vesna Perhoč
16.00 - 16.20 Primjer iz prakse- provođenje pilot projekta obrazovanja Roma u Osnovnoj školi " Dr. Franjo Tuđman"
Melita Lesić
16.20-16.40 Au, što je škola zgodna
Vladimir Popović
19.00 Svečana večera u restoranu Galija
9.1.2014.
(petak)
10.00 –11.40
Svečana dvorana 21
Skupina A- Romi u odgoju i obrazovanju Moderatori: dr. sc. Josip Ivanović, izv. prof., dr. sc. Vesna Bedeković, doc., dr. sc., Hrvoje Volner, doc.
10.00-10.20 Bajaški jezik i identitet – komodifikacijske i objektifikacijske prakse u obrazovanju
dr. sc. Klara Bilić Meštrić
10.20 -10.40 Utjecaj tradicije romskih obitelji na uključivanje u život i rad odgojno-obrazovnih ustanova
Maja Brust Nemet, Duško Kostić
10.40 –11.00 Važnost poludnevnog boravka u odgoju i obrazovanju Roma
Dajana Babli
11.20 –11.40 Analiza stavova učitelja i njihov utjecaj na interkulturalni odgoj i obrazovanje
Ivana Šustek
11.00- 11.40 Svečana dvorana 31
Skupina B - Interkulturalizam i multikulturalizam u odgoju i obrazovanju
Moderatori: prof. dr. sc. Antun Šundalić, dr. sc. Irella Bogut, izv. prof., dr. sc. Marija Sablić, doc.
10.00 –10.20 Začarani krug romskog obrazovnog napretka dr. sc. Svjetlana Marić, mr. Sc. Željko Popović, dr. sc. Irella Bogut, izv. prof.,
10.20-10.40 Interkulturalni odgoj i nastava glazbe u prva četiri razreda osnovne škole dr. sc. Jasna Šulentić Begić, doc.
10.40-11.00 Romska glazba u nastavi glazbene umjetnosti
mr. sc. Amir Begić
11.00-11.20 Skupno muziciranje kao sredstvo integracije učenika romske nacionalne manjine
Sanja Nuhanović
11.20-11.40 Glazba kao sredstvo obrazovanja romske djece
Ana Popović
11.40 –12.00 Stanka uz osvježenje
12.00 –13.00
(svečana dvorana 31)
Zaključci s Konferencije
dr. sc. Vesnica Mlinarević, izv. prof.
13.00 –13.30 Zatvaranje skupa uz Romski glazbeni sastav
13.30 Ručak

 

Organizacijski odbor: izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, izv. prof. dr. sc. Irella Bogut, Nikolina Svalina, prof. univ. spec. st. eur., mr. sc. Ranka Jindra, Maja Brust Nemet, prof., Duško Kostić, mag. prim. educ., Ivana Biljan, prof.