Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Programi cjeloživotnog obrazovanja

Početna

Dobrodošli na stranice pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe!

 

Pedagoško obrazovanje

POČETAK NASTAVE

Modul A

Osijek - listopad 2016.

Koprivnica - travanj 2016.

Zabok - otvoreni upisi

Slavonski Brod - 4. 6. 2016.

Modul B

Osijek - veljača 2016.

Razlikovni program

Osijek - travanj 2016.

 

Upisi u PPDMI 6. skupina, Modul A

Datum objave: 12.01.2016.


Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku u akademskoj 2015./2016.godini organizira upisni rok za novu skupinu polaznika

Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe (PPDMI) – modul A

Početak nastave je 16.1. 2016. CIJENA IZOBRAZBE: 7500,00 kn

Pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička izobrazba

Pedagoška izobrazba je namijenjena stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama.

Program ove izobrazbe mogu upisati:
a) pristupnici koji su završili sveučilišni četverogodišnji ili petogodišnji diplomski studij prema starom ili prema novom (bolonjskom) programu,
b) pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij i stekli minimalno 180 ECTS bodova
c) pristupnici koji su završili srednju strukovnu školu.
Svaki pojedini kolegij predviđen planom i programom Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe uključuje ECTS bodove, što znači da završetkom programa polaznici ostvaruju ukupno 60 ECTS bodova. Program Pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita.

Cijena programa je 7.500,00 kuna i može se platiti u dva obroka.

Pristupnici koji žele upisati program Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe – modul A, do 8. siječnja 2016. mogu podnijeti pisanu prijavu osobno, e-mailom, faxom ili poštom na adresu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, 31000 Osijek.

Nastava se organizira i izvodi subotom od 8,30 sati prema posebnom rasporedu.
Planirani početak predavanja je 16. siječnja 2016.

Obavijest o upisu i raspored predavanja s potrebnim uputama pristupnici će dobiti pravovremeno.
Sve obavijesti o upisu i rasporedu predavanja bit će dostupne na internetskoj stranici www.foozos.hr

Za upis je potrebno pripremiti sljedeće dokumente:
• presliku diplome o završenom fakultetu ili školi, (s pečatom gdje je dokument preslikan)
• presliku rodnoga lista
• presliku domovnice
• 2 fotografije
• potvrdu o uplati prvoga obroka školarine – 3.750,00 kn na žiro račun Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku:
IBAN:HR1825000091102044575, model: HR67, poziv na broj odobrenja upisati svoj OIB, te dodati u nastavku -413)

 

Kontakt:
Ured za studente; e-mail: aturkalj@foozos.hr 031/321-712;
Prijamni ured dekana; e-mail: jkristic@foozos.hr 031/321-700, fax: 031/321-899

Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.

Pedagoška izobrazba u Slavonskom Brodu – modul A

Datum objave: 12.01.2016.


Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, u akademskoj 2014./2015.godini, organizira
Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu (PPDMI) – modul A, za novu skupinu polaznika u Slavonskom Brodu.
Izobrazba je namijenjena stručnjacima nenastavničkih profila koji se osposobljavaju za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama.

Početak nastave je 6.6.2015. CIJENA IZOBRAZBE: 7500,00 kn

...

Natječaj (razlikovni program)

Datum objave: 12.01.2016.


FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
raspisuje
NATJEČAJ

Za upis polaznika na Razlikovni program (razlikovni ispiti/razlikovna godina) za upis na sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.

Početak nastave je 15.5.2015. CIJENA IZOBRAZBE: 7500,00 kn

...

Pedagoška izobrazba u Osijeku – modul A, drugi upisni rok

Datum objave: 12.01.2016.


Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku u akademskoj 2014./2015.godini organizira 2. upisni rok za novu skupinu polaznika

Pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke izobrazbe (PPDMI) – modul A

Početak nastave je 16.5.2015. CIJENA IZOBRAZBE: 7500,00 kn

...