Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Programi društveno korisnog učenja

 

Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske donio je odluku o financiranju projekata u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti partner je na dvama odobrenim projektima.

Odlukom o financiranju projekata u okviru Otvorenog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“, UP.04.2.1.02-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti partner je na dvama odobrenim projektima koji će se financirati u 100% iznosu.

  1. UP.04.2.1.02.0051 EDU policy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti – Institut za razvoj obrazovanja, Trg Nikole Zrinskog 9/1, 10 000 Zagreb i partneri Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, Sveučilište u Zagrebu (Sveučilišni odjel Hrvatski studiji), Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko-geološko naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Volonterski centar u Slavonskom Brodu u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.179.733,32 HRK od čega bespovratna sredstva iznose 100 %
  2. UP.04.2.1.02.0078 Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – Dobro – Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), Masarykova 22, 10 000 Zagreb i partneri Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 875.214,46 HRK od čega bespovratna sredstva iznose 100 %.

Svečano potpisivanje ugovora bit će upriličeno 19. ožujka 2018. u 13 sati u Kući Europe, Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Ulica Augusta Cesarca 4, Zagreb