Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Projekt „Red Faith“

 

 

 

 

 

 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku partner je na projektu „Red Faith“ (eng. Restoring Ecological Diversity of Forests with Airborne Imaging Technologies) financiranom sredstvima Regionalnog razvojnog fonda Interreg (HUHR/1601/2.2.1/0004 INTERREG V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014 – 2020). Riječ je o projektu koje se bavi problematikom obnove biološke raznolikosti šuma upotrebom tehnologija snimaka iz zraka. Ukupna je vrijednost projekta 485.401,94 € (od kojih je 412.591,64 € sufinancirano od strane EU). Vodeći partner na projektu je Baranya Megyei Önkormányzat (Pečuh, Mađarska) dok su partneri na projektu Mecsekerdő ZRT. (Pečuha, Mađarska), Hrvatske šume d.o.o. (Hrvatska) te Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (Hrvatska). Na projektu su angažirani doc.dr.sc. Vjekoslav Galzina (koordinator projekta i voditelj radionice uporabe dronova za djecu školske dobi), izv.prof.dr.sc. Irella Bogut (administratorica na projektu i voditeljica radionice biološke raznolikosti za djecu školske dobi) i mr.sc. Željko Popović, prof. v. šk. (voditelj botaničke radionice za djecu mlađe školske dobi).

Projekt je započeo 1. listopada 2017.  i trajat će do 31. svibnja 2019. godine, a prioritet mu je stvoriti održivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara, dok mu je specifični cilj obnoviti biološku raznolikost u pograničnom području Mađarske i Republike Hrvatske. Prilagodba klimatskim promjenama te zaštita prirode i okoliša su životno važni izazovi prepoznati u EU. Šume čuvaju bioraznolikost, sadrže obnovljive izvore energije, te omogućavaju zapošljavanje u ruralnim područjima. Djelovanje klimatskih promjena ugrožava šume, a pravovremen i kvalitetan monitoring je samo prvi korak. Projekt je nastao iz potrebe za efikasnijim, kompleksnijim i detaljnijim procesom rekognosticiranja te pregleda terena šuma i šumskog zemljišta. Slike iz zraka daju kvalitetniji uvid i omogućavaju bolje razumijevanju kompozicije šume, posebice krošnji, što je i bilo motiv za njihovu upotrebu. Monitoring iz zraka omogućava bolju prevencije širenja invazivnih vrsta, bržu reakciju na ugroze šume od kukaca, bolesti ili ljudi, omogućava analizu rezultate korištenja biokemijskih sredstava te ostalih uzgojnih radova, utvrđivanje šteta nastalih od suše i požara, upozorava na mogućnosti poplave i prati njezino širenje te moguće zastoje, pomaže pri uređivanju šuma, omogućava precizniju procjenjuje stanje biomase, itd.

Projektom će se razmotriti tehnologije snimanja iz zraka te odabrati metodologija prikladna potrebama partnera. Unaprijedit će se i stručnost radnika na temelju rezultata analiza te će se podići svijest o značenju šuma i rada u šumi. Najavljene aktivnosti podrazumijevaju nabavu dronova, renoviranje kuće u Tikvešu kao priprema uvjeta za edukaciju radnika za primjenu zračnog monitoringa, edukaciju djece školskog uzrasta o značaju klimatskih promjena i važnosti zaštite šuma, a radit će se i na suzbijanju invazivnih vrsta na snimljenom području. Povodom početka projekta, u najavi je početna konferencija u Pečuhu na kojoj će sudjelovati svi partneri u projektu.