Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Projekt "Živjeti zdravo"

 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku uključio se u provedbu aktivnosti projekta „Živjeti zdravo“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda. Za provedbu aktivnosti projekta „Živjeti zdravo“ odobrena su bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. Aktivnosti programa utemeljene su na Nacionalnom programu „Živjeti zdravo“ i usmjerene na poboljšanje zdravlja cijele populacije kroz implementaciju u lokalnoj zajednici informiranjem, edukacijom i senzibiliziranjem građana svih dobnih skupina o pozitivnim aspektima zdravih stilova života: promicanju tjelesnog (pravilnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, smanjenju prekomjerne tjelesne mase, prevenciji debljine), spolnog/reproduktivnog i mentalnog zdravlja te smanjenju pobola od kroničnih zaraznih bolesti. Elementi provedbe temelje se na komponentama Nacionalnog programa Živjeti zdravo:

  1. Zdravstveno obrazovanje
  2. Zdravlje i tjelesna aktivnost
  3. Zdravlje i prehrana
  4. Zdravlje i radno mjesto
  5. Zdravlje i okoliš.

Projektom će se dati doprinos smanjenju negativnog učinka bihevioralnih, biomedicinskih i sociomedicinskih rizičnih čimbenika te stvoriti okruženja u kojima je svim osobama u Republici Hrvatskoj omogućena najviša razina zdravlja i kvalitete života.