Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Projekti

 

Projekt "116 000 Hotline for Missing Children Croatia" (JUST/2015/RDAP/AG/0116/8830)  financiran je iz programa Rights, Equality and Citizenship Programme (REC Programme) Europske unije. Projekt se provodi pod pokroviteljstvom Europske komisije, a nositelj projekta je Centar za nestalu i zlostavljanju djecu Osijek (http://cnzd.org/). Projekt je zadovoljio stroge uvjete i dobio visoku ocjenu, što je rezultiralo potpisivanjem ugovora i odobravanjem sredstava. Njegova vrijednost iznosi 183.256,15 € od čega Europska komisija financira 87.059,07 €, a 96.197,08 € sufinanciraju nositelj i partneri na projektu.

Trajanje projekta: 1.9.2016.-31.8.2018.

Partneri na projektu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku http://www.foozos.hr

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet iz Zagreba  http://www.erf.unizg.hr/  

Suradnici na projektu: Dom za odgoj djece i mladeži http://domzaodgoj-osijek.hr/   

Pravni fakultet, Osijek http://www.pravos.unios.hr

Glavni cilj projekta: jačanje uloge 116 000 Nacionalnog telefonskog broja za nestalu djecu u području promicanja,zaštite i unapređenja prava djece te prevencije i borbe protiv svih oblika nasilja nad djecom i mladima

Specifični ciljevi projekta: 

  • Jačanje kapaciteta 116 000 Nacionalnog telefonskog broja za nestalu djecu kroz razvoj novih funkcionalnosti, alata i mehanizama te kroz profesionalni razvoj ljudskih resursa, a sve u svrhu postavljanja  temelja za pokretanje Amber Alert sustava u Republici Hrvatskoj.
  • Prevencija svih oblika nasilja nad djecom i mladima kroz provođenje znanstveno istraživačkih aktivnosti usmjerenih na ispitivanje fenomena nestale djece i organiziranje edukativnih aktivnosti usmjerenih na unaprjeđenje znanja i vještina stručnjaka iz područja obrazovnog, socijalnog i zdravstvenog sustava.  
  • Osiguranje multidisciplinarnog pristupa fenomenu nestale djece kroz jačanje suradnje između ključnih dionika na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
  • Podizanje svijesti i senzibilizacija javnosti za tematiku nestanka djece te informiranje javnosti o uslugama dostupnim kroz 116 000 Nacionalni telefonski broj za nestalu djecu

 

Centru za nestalu i zlostavljanu djecu dodijeljen je harmonizirani europski kratki kod za usluge od društvenog značaja „Pozivni centar za nestalu djecu“, te su time besplatne usluge ovog broja dostupne i u Republici Hrvatskoj.

Otvaranjem besplatne linije 116000 (usluge s posebnom socijalnom osjetljivosti Republika Hrvatska se pridružila kao 24. HOTLINE za nestalu djecu u okviru Europske Unije gdje je ovaj oblik pomoći roditeljima/skrbnicima i samom nestalom djetetu već dostupan. Ovdje možete pogledati promotivni video spot:

 

 

                                                   

 

This project is co-founded by the European Union.

The contents of this web page are the sole responsibility of Faculty of Education and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

This project is co-financed by the Croatian Government Office for Cooperation with NGOs. 

The views expressed in this web page are the sole responsibility of Faculty of Education.