Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Raspored sati

 

Raspored predavanja u akademskoj godini 2016./'17.
Raspored sati za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek - ak. god. 2016./'17. (ljetni semestar)
Raspored sati za Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak.god. 2016./'17. (ljetni semestar)
Raspored sati za Sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak.god. 2016./'17. (ljetni semestar)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak. god. 2016./'17. (ljetni semestar)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak. god. 2016./'17. (ljetni semestar)
Raspored sati za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Slavonski Brod - ak. god. 2016./'17. (ljetni semestar)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja,Slavonski Brod-ak.god.2016./'17.(ljetni semestar-1.godina studija)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja,Slavonski Brod-ak.god.2016./'17.(ljetni semestar-2.godina studija)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja,Slavonski Brod-ak.god.2016./'17.(ljetni semestar-3.godina studija

 

 

Raspored je podložan daljnjim izmjenama.
Za potrebe izvanrednih studenata referada će raditi svakog četvrtka od 14,00 sati.