Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Raspored sati

 

Raspored predavanja u akademskoj godini 2016./'17.
Raspored sati za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek - ak. god. 2016./'17. (zimski semestar)
Raspored sati za Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak.god. 2016./'17. (zimski semestar)
Raspored sati za Sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak.god. 2016./'17. (zimski semestar)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak. god. 2016./'17. (zimski semestar)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak. god. 2016./'17. (zimski semestar)
Raspored sati za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Slavonski Brod - ak. god. 2016./'17. (zimski semestar).docx
Raspored sati za Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod - ak. god. 2016./'17. (zimski semestar - 1. godina)
Raspored sati za Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod - ak. god. 2016./'17. (zimski semestar - 2. godina)
Raspored sati za Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod - ak. god. 2016./'17. (zimski semestar - 3. godina)

 

 

Raspored predavanja u akademskoj godini 2015./'16.
Raspored sati za Sveučilišni Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek - ak. god. 2015./'16. (ljetni semestar)
Raspored sati za Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak.god. 2015./'16. (ljetni semestar)
Raspored sati za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Slavonski Brod - ak. god. 2015./'16. (ljetni semestar)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod-ak.god.2015./2016. (ljetni II. semestar)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod-ak.god.2015./2016. (ljetni IV. semestar)

 

Raspored je podložan daljnjim izmjenama.
Za potrebe izvanrednih studenata referada će raditi svakog četvrtka od 14,00 sati.