Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Raspored sati

 

Raspored predavanja u akademskoj godini 2017./18. - ljetni semestar
Raspored sati za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek - ak.god. 2017./18. (ljetni semestar)
Raspored sati za Sveučilišni preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak.god. 2017./18. (ljetni semestar)
Raspored sati za Sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak.god. 2017./18. (ljetni semestar)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak. god. 2017./18. (ljetni semestar)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak. god. 2017./18. (ljetni semestar)
Raspored sati za Sveučilišni preddiplomski studij Kineziologije, Osijek - ak.god. 2017./18. (ljetni semestar)
Raspored sati za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Slavonski Brod - ak.god. 2017./18. (ljetni semestar)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod - ak. god. 2017./18. (ljetni semestar - 1.godina studija)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod - ak. god. 2017./18. (ljetni semestar - 2.godina studija)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod - ak. god. 2017./18 (ljetni semestar - 3.godina studija)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod - ak. god. 2017./18. (ljetni semestar - 1.godina studija)
Raspored predavanja u akademskoj godini 2017./18. - zimski semestar
Raspored sati za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek - ak.god. 2017./18. (zimski semestar)
Raspored sati za Sveučilišni preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak.god. 2017./18. (zimski semestar)
Raspored sati za Sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak.god. 2017./18. (zimski semestar)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni preddiplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak. god. 2017./18. (zimski semestar)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - ak. god. 2017./18. (zimski semestar)
Raspored sati za Sveučilišni preddiplomski studij Kineziologije, Osijek - ak.god. 2017./18. (zimski semestar)
Raspored sati za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Slavonski Brod - ak.god. 2017./18. (zimski semestar)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod-ak.god.2017./18.(zimski semestar-1.godina studija)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod-ak.god.2017./18.(zimski semestar-2.godina studija)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod-ak.god.2017./18.(zimski semestar - 3.godina studija)
Raspored sati za izvanredni Sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod - ak. god. 2017./18 (zimski semestar - 1.godina studija)

 

 

Raspored je podložan daljnjim izmjenama.
Za potrebe izvanrednih studenata referada će raditi svakog četvrtka od 14,00 sati.