Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Slanje radova za studentski časopis Foo2rama

Udruga studenata Futuri Magistri
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku
Dislocirani studij u Slavonskome Brodu
Gundulićeva 20, Slavonski Brod
 

Drugi poziv

 Udruge studenata Futuri Magistri na slanje autorskih radova i članaka

za studentski  časopis za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama

Pozivaju se svi učitelji, pedagozi i nastavnici te studenti odgojnih i obrazovnih znanosti i srodnih studija na slanje autorskih radova, članaka, izvješća sa studentskih razmjena, prakse, primjera dobre prakse i sl. koji će se objaviti u drugome broju studentskoga časopisa Foo2rama. Časopis je pokrenula Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, dislociranome studiju u Slavonskome Brodu. Prvi broj časopisa možete pogledati na poveznici: http://www.usfm.hr/ .

Cilj je ovoga projekta, koji sufinancira Studentski zbor Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, povezati djelatnike odgojno-obrazovnoga sustava te studente učiteljskih, predškolskih i srodnih studija u kritičkome promišljanju o odgojno-obrazovnome sustavu; ujedno ih potaknuti na samostalno istraživanje i pisanje radova s područja odgoja i obrazovanja te srodnih znanosti. Time se nastoje unaprijediti visokoškolske djelatnosti studenata i djelatnosti nastavnika. Radovi koji se šalju ne smiju biti prethodno objavljeni niti upućeni u recenzentski postupak u kojoj drugoj publikaciji.

Tehničke upute: font Times New Roman 12, prored 1,5. Navođenje u tekstu: (prezime godina: broj stranice), (prezime, prezime i prezime godina) ili (prezime i dr. godina: broj stranice). Popis bibliografskih jedinica treba biti u skladu s Hrvatskim pravopisom Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje (http://pravopis.hr/pravilo/bibliografske-jedinice/87/). Na prvoj stranici rada u lijevome uglu potrebno je navesti ime i prezime autora/ice, naziv i adresu ustanove te adresu elektroničke pošte. Radovi se šalju na e-adresu foo2rama.fm@gmail.com .

       Krajnji je rok za slanje radova 1. listopada 2018. Obavijest o prihvaćanju teksta za objavljivanje bit će do 15. listopada 2018.

                                                                                                                      

Uime uredništva Foo2rame 

Luka Pongračić, glavni urednik