Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Središnja služba

Tajništvo
Gordana Šoštarko tajnica Fakulteta 031/321-710 sostarko@foozos.hr
Dijana Sajter pomoćnica tajnice Fakulteta 031/321-711 dsajter@foozos.hr
Robert Dumančić stručni suradnik za opće i kadrovske poslove 031/321-715 rdumancic@foozos.hr
Ana Katavić stručna suradnica za pismohranu, opće i kadrovske poslove 031/321-715 akatavic@foozos.hr
Andrej Bojanić stručni suradnik za pismohranu, opće i kadrovske poslove (zamjena) 031/321-715 abojanic@foozos.hr
Ured za nastavu
Evica Šinjori voditeljica Ureda za nastavu 031/321-713 esinjori@foozos.hr
Ured za znanost, projekte EU i međunarodnu suradnju
dr. sc. Ivančica Marković voditeljica Ureda za znanost, projekte EU i međunarodnu suradnju 035/492-648 imarkovic@foozos.hr
Petar Bašić stručni suradnik za znanost, projekte EU i međunarodnu suradnju 035/492-648 pbasic@foozos.hr
Ured za kvalitetu
Vlatka Hećimović voditeljica Ureda za kvalitetu 031/321-714 vhecimovic@foozos.hr
Krešimir Vulić viši stručni referent za osiguranje kvalitete 031/321-714 kvulic@foozos.hr
Ured dekana
Jagoda Kristić voditeljica Ureda dekana 031/321-700 jkristic@foozos.hr
Ured prodekana
Dubravka Jakšić voditeljica Ureda prodekana 031/321-702 djaksic@foozos.hr
Ured za studente
Sandra Bilonić stručna suradnica za studente 031/321-713 sbilonic@foozos.hr
Martina Balažić viša stručna referentica 031/321-713 mbalazic@foozos.hr
Mirjana Kozak voditeljica Ureda za studente
(dislocirani studij u Slavonskom Brodu)
035/492-642 mkozak@foozos.hr
Andrea Čmelješević viša stručna referentica
(dislocirani studij u Slavonskom Brodu)
035/492-640 aletic@foozos.hr
Martina Matuško administrativna referentica
(dislocirani studij u Slavonskom Brodu)
035/492-643 mmatusko@foozos.hr
Anita Todorović viša stručna referentica (zamjena)
(dislocirani studij u Slavonskom Brodu)
035/492-640 atodorovic@foozos.hr
Ured za računovodstvene i financijske poslove
Jozo Krajina voditelj Ureda za računovodstvene i financijske poslove 031/321-708 jkrajina@foozos.hr
Damir Katavić stručni savjetnik za računovodstvo 031/321-707 dkatavic@foozos.hr
Damir Šinjori viši stručni referent za računovodstvo 031/321-709 dsinjori@foozos.hr
Jasna Mojzišek stručna suradnica za poslove nabave 031/321-707 jmojzisek@foozos.hr
Knjižnica
Josipa Zetović dipl. knjižničarka (voditeljica knjižnice) 031/321-706 jzetovic@foozos.hr
Ljubica Nedić dipl. knjižničarka 031/321-706 ljnedic@foozos.hr
Nikolina Milanović dipl. knjižničarka 031/321-706 nmilanovic@foozos.hr
Ured za informatiku i računalnu mrežu
Ivan Bartolović voditelj Ureda za informatiku i računalnu mrežu 031/321-718 ibartolovic@foozos.hr
Tomica Bunjevac stručni suradnik za informatiku i računalnu mrežu (zamjena) 031/321-718 tbunjevac@foozos.hr
Bruno Tomić tehnički suradnik za informacijsku podršku 031/321-718 btomic@foozos.hr
Ured za tehničke i pomoćne poslove
Veljko Jovanović voditelj ureda za tehničke i pomoćne poslove 031/321-717  vjovanovic@foozos.hr
Josip Ivšić domar 031/321-717  
Sandra Mlinarević spremačica (zamjena) 031/321-717  
Marica Jezernik spremačica 031/321-717  
Ines Kresić spremačica 031/321-717  
Advija Sabljak spremačica 031/321-717  
Silvija Veber spremačica 031/321-717  
Koviljka Šuler spremačica 031/321-717  
Ivanka Povšić spremačica
(dislocirani studij u Slavonskom Brodu)
035/492-640  
Antun Zvirotić domar
(dislocirani studij u Slavonskom Brodu)
035/492-640