Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Studijska posjeta Norveškoj

U sklopu projekta RO-ufos-luna-MI, 12 članova projektnog tima te predstavnika partnerske organizacije i suradnika na projektu posjetilo je od 30. svibnja do 4. lipnja 2014. Oslo i Lillehammer, Norvešku. Cilj studijske posjete je bio upoznati primjere dobre prakse uključivanja Roma u sve sfere društva (zdravstvena zaštita, stanovanje, obrazovanje, zapošljavanje), ali i saznati općenito o obrazovanju manjina i imigranata u Norveškoj, ranom uključivanju djece kojima službeni jezik nije i materinji u obrazovni sustav te o položaju nastavnika u višekulturnoj sredini. Posjetili smo Nansen akademiju, Imigracijski centar, Otvorenu školu te Waldorfsku školu u Lillehammeru, te Centar za Rome u Oslu.