Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Terenska nastava Ljubljana

Terenska nastava studenata 4. godine Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka i Slavonskog Broda u Ljubljani 8.6.2018. u sklopu kolegija Istraživačka nastava prirode i društva.