Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Upisi za pristupnike starije od 25 godina i strance

UPISI ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 GODINA I STRANCE

 

Upisna kvota za pristupnike starije od 25 godina

 

 • preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek - 5 izvanrednih studenata

 

 • preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja na dislociranom studiju u Slavonskom Brodu15 izvanrednih studenata

*Ukoliko se ne popuni kvota za izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja u Osijeku i u Slavonskom Brodu, studij se neće izvoditi.

 

 

Upisna kvota za strance

 

integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij – 1 redoviti student

 

 1. Uvjeti upisa za pristupnike koji pristupaju razredbenom postupku

 

Osobe koje do uključivo 30. rujna 2016. navršavaju 25 godina te stranci mogu upisati studij po posebnim kvotama uz uvjet da su završili četverogodišnju srednju školu i imaju položen razredbeni ispit.

 

 1. Prijave za razredbeni postupak:

 

Prijave za razredbeni postupak primaju se:

 

u ljetnom roku do 23. lipnja 2016.

u jesenskom roku do 7. rujna 2016.

 

Obrazac prijave za razredbeni postupak pristupnici mogu preuzeti ovdje ili u Uredu za studente. Prijave se predaju osobno ili poštom na adresu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, Osijek, uz naznaku „Ured za studente“.

Ako se kandidat prijavljuje za više studija za svaki studij podnosi drugu prijavu s odgovarajućim dokumentima te plaća troškove razredbenog postupka za svaku prijavu.

 

Uz obrazac prijave potrebno je priložiti:

 • rodni list, odnosno izvadak iz matične knjige rođenih
 • domovnica
 • svjedodžbe, i to: svjedodžba o završnom ispitu u srednjoj školi i svjedodžbe svih razreda srednje škole
 • uplatnica za troškove razredbenog postupka uplaćenih na IBAN račun Fakulteta HR1825000091102044575 s naznakom „razredbeni postupak“ u iznosu od 300,00 kuna. Primjerak uplatnice možete preuzeti ovdje.
 • uplatnica za troškove dodatne provjere uplaćenih na IBAN račun Fakulteta HR1825000091102044575 s naznakom „troškovi dodatne provjere“ u iznosu od 300,00 kuna
 • kandidati koji imaju pravo na bodove za vrednovanje posebnih aktivnosti, istodobno s prijavom moraju predati odgovarajuće dokumente, u protivnom gube pravo na dodatne bodove
 • velika kuverta s poštanskom markicom i adresom kandidata

Kandidati koji se prijavljuju na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij u kvoti stranaca, a koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, a izdaje ga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

 

Prijave se predaju osobno ili poštom na adresu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, Osijek, uz naznaku „Ured za studente - prijava za dodatnu provjeru“.

 

Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

 

 

 

 1. Razredbeni postupak

 

Izbor pristupnika za upis na studij obavlja se na temelju razredbenog postupka koji se sastoji od:          

 1. Vrednovanja ocjena srednje škole (prosjek svih ocjena 25%, Matematika 10%, Strani jezik 10%, Hrvatski jezik 22%, dodatni bodovi 3%) – ukupno 70 %

Kandidat može ostvariti dodatne bodove (3%) ukoliko je: završio još jednu školu, osvojio jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima ili međunarodnoj olimpijadi, stekao status sportaša I. i II. kategorije (potvrda Hrvatskog olimpijskog odbora).

 

 1. Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti - ukupno 30%.

Dodatna provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti obuhvaća provjeru komunikacijskih sposobnosti (maksimalno 10%), provjeru glazbenih sposobnosti (maksimalno 10%) i provjeru motoričkih sposobnosti (maksimalno 10%).                          

 

DODATNA PROVJERA SPECIFIČNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI

Kandidati moraju pristupiti svim dijelovima dodatne provjere na način kako je već prethodno navedeno u ovom posebnom dijelu natječaja za Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, a koji se odnosi na kandidate koji se prijavljuju putem NISpVU sustava.

 

Zadnji dan prijave za dodatnu provjeru je za:

 

 • ljetni rok – 23. lipnja 2016.
 • jesenski rok – 7. rujna 2016.

 

Dodatna provjera provodit će se prema prijavama kandidata koje treba dostaviti Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Obrazac prijave za razredbeni postupak kandidati mogu preuzeti na internetskoj stranici Fakulteta www.foozos.hr ili u Uredu za studente.

 

Termin održavanja provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti za:

 • ljetni rok: od 28. lipnja 2016. do 4. srpnja 2016.
 • jesenski rok: od 12. rujna 2016. do 13. rujna 2016.

 

Rezultati dodatne provjere objavit će se za:

 • ljetni rok: 5. srpnja 2016.
 • jesenski rok 14. rujna 2016.

 

Kandidati su na dodatnu provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti  dužni donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne pristupi svim dijelovima dodatne provjere ili ne donese osobnu iskaznicu ili putovnicu eliminirat će se iz daljnjeg postupka.

 1. Rang-liste

 

Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) bit će obavljeni 14. srpnja 2016., odnosno 19. rujna 2016. na internetskoj stranici fakulteta www.foozos.hr i na oglasnim pločama Fakulteta.

 1. Upisi

Kandidati koji su stekli pravo upisa moći će se upisati u

 • ljetnom roku 19., 20. i 21. srpnja 2016.
 • jesenskom roku 21. rujna 2016.

 

prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnim pločama i internetskoj stranici Fakulteta.

 1. Obavijesti

 

Detaljnije obavijesti o pitanjima vezanim uz upis, kandidati mogu dobiti u Uredu za studente Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti: Cara Hadrijana 10, Osijek i Ivana Gundulića 20,  Slavonski Brod te na internetskoj stranici www.foozos.hr.