Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Upute za prijavu Dodatne provjere

Upute za prijavu Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Za Dodatnu provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti potrebno je pravovremeno do 23. lipnja 2016.:

  • dostaviti popunjen obrazac prijave za Dodatnu provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti obrazac prijave možete preuzeti ovdje
  • dostaviti potvrdu o uplaćenim troškovima za Dodatnu provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti
  • prijaviti namjeru upisa na jedan ili više studijskih programa Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti putem portala postani-student.hr

Provjera se provodi na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek

Za Dodatnu provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti potrebno je izvršiti uplatu u bilo kojoj poslovnici banke, FINE, poslovnici HP-Hrvatske pošte ili putem internet bankarstva.

PLATITELJ: Ime i  prezime, adresa, mjesto stanovanja, OIB pristupnika
IZNOS: 300,00kn (slovima: tristotine kuna)

PRIMATELJ: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, Ulica cara Hadrijana 10
IBAN RAČUNA: HR1825000091102044575
MODEL: HR00

POZIV NA BROJ PRIMATELJA OBVEZNO UPISATI:

  • OIB pristupnika-4801 ako je prijava za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij u Osijeku i Slavonskom Brodu

(primjerak uplatnice)

  • OIB pristupnika-4802 Preddiplomski sveučilišni studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Osijeku i Slavonskom Brodu (redoviti ili izvanredni)

(primjerak uplatnice)

 

OPIS PLAĆANJA: Troškovi dodatne provjere
IZNOS: 300,00kn (slovima: tristotine kuna)

Prijava je važeća isključivo ako je pristupnik pravovremeno, do 23. lipnja 2016., izvršio uplatu.

Ukoliko se pristupnik prijavljuje na sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i
obrazovanja (redoviti ili izvanredni) u Osijeku i Slavonskom Brodu plaća troškove samo jedne dodatne provjere. Ukoliko se pristupnik prijavljuje na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij u Osijeku i Slavonskom Brodu plaća troškove samo jedne dodatne provjere.

Vrijeme, mjesto i raspored pristupanja Provjeri biti će objavljen 27. lipnja 2016. godine na internetskim stranicama Fakulteta i na oglasnim pločama Fakulteta u Osijeku i Slavonskom Brodu.

Na Provjeru je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja identiteta.

Kandidati koji imaju završenu osnovnu glazbenu školu ili kategorizaciju o statusu vrhunskog sportaša dokaz o tome moraju dostaviti zajedno s obrascem za prijavu dodatne provjere do 23. lipnja 2016.

 

Sve informacije kandidati mogu dobiti na telefone 031/321-712, 031/321-713, 035/492-642 te na internetskim stranicama Fakulteta www.foozos.hr.