Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Upute za prijavu dodatne provjere - Učiteljski studij i Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 

Upute za prijavu dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

za upis na:      

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI UČITELJSKI STUDIJ (SLAVONSKI BROD) – 20 MJESTA

IZVANREDNI PREDDIPOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA (OSIJEK) – 27 MJESTA

IZVANREDNI PREDDIPOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA (SLAVONSKI BROD) – 47 MJESTA

Za dodatnu provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti potrebno je pravovremeno DO 1. RUJNA 2017.:

  • dostaviti popunjeni obrazac prijave za dodatnu provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti isključivo putem pošte ili osobno u Uredu za studente (Cara Hadrijana 10, Osijek)
  • obrazac prijave možete preuzeti ovdje
  • dostaviti potvrdu o uplaćenim troškovima za dodatnu provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti
  • prijaviti namjeru upisa na jedan ili više studijskih programa Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti putem portala postani-student.hr

PLATITELJ: Ime i  prezime, adresa, mjesto stanovanja, OIB pristupnika
IZNOS: 300,00 kn (slovima: tristotine kuna)

PRIMATELJ: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek, Ulica cara Hadrijana 10
IBAN RAČUNA: HR1825000091102044575
MODEL: HR00

POZIV NA BROJ PRIMATELJA OBVEZNO UPISATI:

OPIS PLAĆANJA: Troškovi dodatne provjere
IZNOS: 300,00 kn (slovima: tristotine kuna)

 

Dodatna provjera provodi se na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10d, Osijek (Nastavna zgrada).

Ukoliko je pristupnik položio dodatnu provjeru na ljetnom upisnom roku za upis u akademsku 2017./18. godinu ne mora pristupiti dodatnoj provjeri na jesenskom roku.

Ukoliko pristupnik želi popraviti rezultat  s ljetnog upisnog roka mora prijaviti dodatnu provjeru na jesenskom roku prema ovim uputama.