Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Ured za studente

U Uredu za studente obavljaju se administrativni poslovi vezani za studije koje izvodi Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti te programe cjeloživotnog obrazovanja i rad Povjerenstva za nastavu i studente.

Radnim danima je za rad sa studentima svakodnevno rezervirano vrijeme od 9 do 12 sati.

Studenti se zaposlenicama Ureda za studente mogu obratiti, osim osobno u prethodno navedeno uredovno vrijeme, na izravne brojeve telefona Ureda +385 (0)31 321-712 i 321-713 te na elektroničku adresu: referada@foozos.hr

Za studente dislociranog studija u Slavonskom Brodu na raspolaganju su sljedeće mogućnosti za kontakt:

telefoni: +385 (0)35 492-640, 492-642, 492-643