Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Vanjski suradnici

 

IME I PREZIME

USTANOVA ZAPOSLENJA

E-MAIL

izv. prof. dr. sc. Ljubomir Antekolović

 Kineziološki fakultet 

  Sveučilišta u Zagrebu

ljubomir.antekolovic@kif.hr

doc. dr. sc. Valentin Barišić

 Kineziološki fakultet 

  Sveučilišta u Zagrebu

valentin.barisic@kif.hr

Maja Birovljević, asist.

 OŠ Vijenac Osijek

 

prof. dr. sc. Ines Drenjančević

  Medicinski fakultet

ines.drenjancevic@mefos.hr

Saša Duka, asist.

-

duka@ffos.hr

Darko Dumančić, pred.

 Grad Osijek

darko.dumancic@osijek.hr

Tanja Đurić, asist.

        -

 

izv. prof. dr. sc. Slavka Galić

Opća županijska bolnica Požega

slavka.galic@pozeska-bolnica.hr

Lidija Goljevački, asist.

Ekonomska i upravna škola Osijek

lgoljevacki@foozos.hr

prof. dr. sc. Stanislava Irović

        -

sirovic@ffos.hr

dr. med. dent. Zrinka Ivanišević, asist.

  Ordinacija dentalne medicine

  dr. Zrinka Ivanišević

zrinkaivan.@gmail.com

prof. dr. sc. Goran Leko

 Kineziološki fakultet 

  Sveučilišta u Zagrebu

goran.leko@kif.hr

prof. dr. sc. Nenad Marelić

Kineziološki fakultet 

  Sveučilišta u Zagrebu

nmarelic@kif.hr

Mirna Matej Švaganović, asist.

OŠ „Ivan Goran Kovačić“

Sl. Brod

matejmirna@gmail.com

doc. dr. sc. Luka Milanović

 Kineziološki fakultet 

  Sveučilišta u Zagrebu

luka.milanovic@kif.hr

Marija Milić, asist.

        -

mmilic@gmail.com

izv. prof. dr. sc. Boris Neljak

 Kineziološki fakultet 

  Sveučilišta u Zagrebu

bneljak@kif.hr

prof. dr. sc. Radivoje Radić

 Medicinski fakultet

rradic@mefos.hr

doc. dr. sc. Ivan Segedi

 Kineziološki fakultet 

  Sveučilišta u Zagrebu

ivan.segedi@kif.hr

izv. prof. dr. sc. Goran Sporiš

 Kineziološki fakultet 

  Sveučilišta u Zagrebu

goran.sporis@kif.hr

Zrinka Šimunović, asist.

 OŠ I. Mažuranića Vinkovci

 GŠ J. Runjanin Vinkovci

zrinka.simunovic1@gmail.com

dr. sc. Damir Tomić, viši asist.

Hrvatski sabor

damir@foozos.hr

doc. dr. sc. Drena Trkulja Petković

 Kineziološki fakultet 

  Sveučilišta u Zagrebu

drena.trkulja-petkovic@kif.hr

prof. dr. sc. Aleksandar Včev

 Medicinski fakultet

avcev@mefos.hr

Dubravka Vlaisavljević, asist.

Dječji vrtić  I. B. Mažuranić

Sl. Brod

vlaisavljevicdubravka@yahoo.com

Dinko Župan, viši znan. sur.

Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje

dinkozup@hotmail.com