Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Vanjski suradnici

Ime i prezime Ustanova zaposlenja e-mail
dr. sc. Lara Cakić, viša asist. - laracak@yahoo.com
Saša Duka, asist. - duka@ffos.hr
izv. prof. dr. sc. Slavka Galić Opća županijska bolnica Požega slavka.galic@pozeska-bolnica.hr
Lidija Goljevački, asist. Ekonomska i upravna škola Osijek lgoljevacki@foozos.com
Tena Horvatić, asist. - horvatic.tena@gmail.com
prof. dr. sc. Stanislava Irović - sirovic@ffos.hr
dr. med. dent. Zrinka Ivanišević, asist. Ordinacija dentalne medicine dr. Zrinka Ivanišević zrinkaivan.@gmail.com
doc. dr. sc. Dragana Jankov Maširević Odjel za matematiku djankov@mathos.hr
Mirna Matej Švaganović, asist. OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Sl. Brod matejmirna@gmail.com
Ksenija Moguš, asist. Euklid-obrt za ostalo obrazovanje i poučavanje ksenija.mogus@gmail.com
dr. sc. Damir Tomić, viši asist. Hrvatski sabor damir@foozos.hr
Dubravka Vlaisavljević, asist. Dječji vrtić  I. B. Mažuranić Sl. Brod vlaisavljevicdubravka@yahoo.com