Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Vanjski suradnici

Ime i prezime Ustanova zaposlenja e-mail
izv. prof. dr. sc. Gordana Buljan- Flander Poliklinika za zaštitu djece grada Zagreba gordana.flander@poliklinika-djeca.hr
dr. sc. Lara Cakić, v. asist. - lcakic@foozos.hr
Saša Duka, asist. - duka@ffos.hr
doc. dr. sc. Slavka Galić Opća županijska bolnica Požega slavka.galic@po.t-com.hr
Lidija Goljevački, asist. Ekonomska i upravna škola Osijek lgoljevacki@gmail.com
Hana Hrpka, asist. - hana@hrabritelefon.hr
prof. dr. sc. Stanislava Irović Filozofski fakultet Osijek sirovic@ffos.hr
dr. med. Zrinka Ivanišević, asist. Ordinacija dentalne medicine dr. Zrinka Ivanišević zrinkaivan.@gmail.com
doc. dr. sc. Dragana Jankov Maširević Odjel za matematiku djankov@mathos.hr
prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić Filozofski fakultet Osijek kolenic@ffos.hr
Emina Lulić, asist. Gimnazija A. G. Matoša Đakovo ee.lulic@gmail.com
Mirna Matej Švaganović, asist. OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Sl. Brod matejmirna@gmail.com
Marija Matić, asist. OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Sl. Brod maticmarija@net.hr
Ksenija Moguš, asist. Euklid-obrt za ostalo obrazovanje i poučavanje ksenija.mogus@gmail.com
prof. dr. sc. Antun Šundalić Ekonomski fakultet Osijek tuna@efos.hr
dr. sc. Damir Tomić, viši asist. Hrvatski sabor damir@foozos.hr
Dubravka Vlaisavljević, asist. Dječji vrtić  I. B. Mažuranić Sl. Brod dubravka.vlaisavljevic@sb.t-com.hr