Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

VAŽNA OBAVIJEST - PROVEDBA DODATNE PROVJERE

Pristupnici na dodatnu provjeru moraju donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja identiteta te ukoliko ju ne donesu bit će eliminirani iz daljnjeg postupka.

Pristupnici koji ne pristupe svim elementima dodatne provjere eliminirat će se iz daljnjeg postupka.

Dodatna provjera provodit će se na adresi Cara Hadrijana 10, Osijek.

Pristupnici koji predaju svjedodžbu o završenoj osnovnoj glazbenoj školi nisu obvezni pristupiti provjeri glazbenih sposobnosti.

Pristupnicima koji prilože kategorizaciju o statusu vrhunskog sportaša izdanu od Hrvatskog olimpijskog odbora na ostvaren rezultat kumulativno se pridodaju bodovi do maksimalno 100 i to na način:

  1. kategorija: 30 bodova
  2. kategorija: 20 bodova
  3. kategorija: 10 bodova
  4. kategorija: 5 bodova

Pristupnici kod provjere motoričkih sposobnosti moraju imati sportsku opremu.