Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Volonterski klub: Volonterska humanitarna studentska akcija

 

 

U dane 25./26.11.2015. i 17./18.2.2016. održana je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku radionica izrade didaktičkih kocaka. Drvo je donacija Niveta d.d. Osijek.
 
Rezultat je volonterskoga rada studenata izrađenih ukupno osam (8) kutija bojenih kocaka za konstruktivnu igru. Pet je kutija donirano Centru za predškolski odgoj u Osijeku, dvije će kutije biti donirane Dječjem domu Klasje u Osijeku, a jedna je zadržana pri Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti za potrebe istraživanja i nastave.
U humanitarnoj akciji izrade ovih didaktičkih materijala, podržanoj od strane Fakulteta, sudjelovali su sljedeći studenti, sudionici i članovi Volonterskoga kluba Fakulteta: Babić Ana, Blažević Dunja, Bogdan Adriana, Božić Marina, Čolaković Ana, Ćavar Iva, Ćosić Ana, Dimnjašević Iva, Dragojević Marija, Dučmelić Terezija, Emm Elena, Firšt Monika, Friščić Barbara, Ivanković Marlies, Jakić Irena, Klepo Marija, Kostelac Katarina, Kovačević Jelena, Kozjan Nives, Lovrić Valentina, Mikulić Matea, Morel Nikolina, Mrgan Kristina, Nemeš Teuta, Paić Matea, Pavošević Tomislav, Potnar Amona, Radonjić Jelena, Ripić Nina, Rodić Biljana, Ruškan Sanja, Sabolić Dajana, Šarc Melita, Šljerić Monika, Takacz Tena, Tonkovac Martina, Turkalj Veronika, Vidović Mateja, Vilc Zrinka, Vončina Jelena, i Vukmirović Ema.