Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Vremenik upisa studenata u I. godinu studija

VREMENIK RAZREDBENOG POSTUPKA I UPISA STUDENATA U I. GODINU STUDIJA U AKAD. GOD. 2016./2017.

VREMENIK RAZREDBENOG POSTUPKA I UPISA STUDENATA U I. GODINU STUDIJA U AKAD. GOD. 2016./2017.

U akademskoj godini 2016./2017. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti upisuje sljedeće programe:

  • IZVANREDNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ RANOGA I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U OSIJEKU
  • IZVANREDNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ RANOGA I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA NA DISLOCIRANOM STUDIJU U SLAVONSKOM BRODU

po sljedećem vremeniku razredbenog postupka i upisa:

JESENSKI ROK

OPIS AKTIVNOSTI

TERMINI

Prijave za studij i razredbeni postupak (unose ih pristupnici)

Pristupnici studijske programe prijavljuju elektroničkim putem u Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr

Prijave za jesenski rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom razredbenom roku. Broj slobodnih mjesta objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama Fakulteta, Sveučilišta u  Osijeku (www.foozos.hr) te na stranicama NISpVU-a www.postani-student.hr

do 7. rujna 2016.

Prijave za dodatnu provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti za upis na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti.

Dodatna provjera posebnih sposobnosti provoditi će se na  Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek.

Prijava se vrši predajom obrasca i potvrdom o uplati troškova dodatne provjere u iznosu 300,00kn.

Obrazac prijave možete predati osobno ili poštom na adresu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek .

Uplata troškova se vrši  na IBAN Fakulteta.  Obrazac prijave i upute o plaćanju možete preuzeti ovdje.

do 7. rujna 2016.

Dodatna provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti

Dodatna provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti provodi se prema rasporedu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti na stranici www.foozos.hr i na oglasnim pločama u Osijeku i Slavonskom Brodu.

od 12. do 13. rujna 2016.

Rezultati Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti u NISpVU

14. rujna 2016.

Rok za žalbe na rezultate provjere posebnih sposobnosti

15. rujna 2016.

Rok za unos konačnih rezultata Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti u NISpVU

Unosi ih Fakultet – nakon žalbi o rezultatima Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti.

18. rujna 2016.

Objava konačnih rang-lista za upise u studijske programe na stranici postani-student.hr

20. rujna 2016.

Upisi na Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti će objaviti detaljne upute za upis na  web stranici www.foozos.hr

21. rujna 2016.